wat is het gebruikelijk loon dga 2018

Wat is het gebruikelijk loon DGA 2018?

Iedere directeur-groot aandeelhouder (DGA) mag zijn salaris in principe zélf vaststellen. Om te voorkomen dat de DGA dat eigen salaris op nul stelt, en vervolgens winstuitkeringen doet die lager worden belast dan loon, heeft de Belastingdienst de regeling van het gebruikelijk loon in het leven geroepen. Wat is het gebruikelijk loon DGA 2018?

Wanneer is iemand DGA?

Als je werkzaamheden verricht voor een vennootschap waarin jij, of je partner

  • een belang hebt van meer dan 5% (dat heet een aanmerkelijk belang),
  • rechten hebt om voor 5% of meer aandelen te kopen,
  • recht hebt op 5% of meer van de jaarwinst (of liquidatiewinst),
  • voor 5% of meer stemrecht hebt.

 

Artikel 16.1 van het handboek loonheffingen 2018 beschrijft wanneer iemand partner is.

Wat is het gebruikelijk loon?

Het gebruikelijk loon wordt vastgesteld door het hoogste te nemen van:

  1. € 45.000, of
  2. 75% van het loon van mensen in de meest vergelijkbare dienstbetrekking, of
  3. het loon van de werknemer die het meeste verdiend van de bv of een daarmee verbonden vennootschap.

 

Optie 1: door de Belastingdienst vastgesteld

De eerste regel is eenvoudig. Jaarlijks stelt de Belastingdienst het gebruikelijk loon vast. Voor 2017 en 2018 is dat 45.000 euro.

Optie 2: een vergelijkbare dienstbetrekking

Om dit te bepalen, moet je kijken wat anderen in andere organisaties verdienen. Je kijkt dan naar mensen die vergelijkbare, maar niet per se dezelfde, werkzaamheden uitvoeren. En die ongeveer dezelfde leeftijd en ervaring hebben. Daarvan moet je tenminste 75% nemen. Het minimum is dan weer 45.000 euro.

Kun je aantonen dat de meeste vergelijkbare anderen een lager loon hebben dan 45.000, dan mag je een lager loon vaststellen. Die vergelijkbare anderen moeten mensen in loondienst zijn, dus geen andere DGA’s.

Dit is vaak lastig om aan te tonen. Tenzij je gebruik kunt maken van vergelijkbare functies die in cao’s worden benoemd en gewaardeerd, of van marktonderzoeken naar de beloning van bepaalde functies. Een andere optie is om de beloning van jouw functie met anderen te vergelijken via een testtool, bijvoorbeeld de salariskompas van Intermediar.

Lukt het niet een goed beeld te krijgen van de markt? Dan kun je altijd nog een van onze adviseurs inschakelen om een kort onderzoekje te doen.

Optie 3: meest verdienende werknemer

De derde optie is dat je tenminste het loon neemt van de meest verdienende werknemer in jouw bedrijf of daarmee verbonden vennootschappen. Bijvoorbeeld andere werkmaatschappijen die onder dezelfde holding / moeder vallen.

Het maakt dan niet uit wat voor werk, kennis, opleiding of ervaring die medewerker heeft. Je mag dus geen loon vaststellen dat minder is dan die meestverdienende medewerker.

Een voorbeeld:

Verdient jouw meest verdienende medewerker minder dan 45.000 euro, dan moet je jouw loon vaststellen op tenminste 45.000 euro. Verdient de meest verdienende medewerker bijvoorbeeld 60.000 euro, dan dien jij jouw salaris op tenminste 60.000 euro vast te stellen.

Wat mag je meetellen?

Het jaarloon wordt opgebouwd uit het maandsalaris, het vakantiegeld en zaken als bijtelling van de auto van de zaak.

Gebruikelijk loon is € 5.000 of lager

Stel je het loon lager van 5000 euro vast, dan moet je dat aantonen. Als je werkzaamheden verricht in meerdere vennootschappen waarin je een aanmerkelijk belang heb, dan moet je de regel toepassen op de vergoedingen van alle werkzaamheden bij elkaar. Is het gebruikelijk loon 5.000 euro of lager, dan hoef je daarover geen loonheffingen in te houden.

Innovatieve start-ups

Voor deze categorie geldt vanaf 1 januari 2017 een versoepelde regeling. Bij innovatieve start-ups kun je het wettelijke minimumloon als gebruikelijk loon nemen. En als het loon uit een vergelijkbare dienstbetrekking nog lager is, dan mag je dat lagere loon nemen. Je moet dat uiteraard wel kunnen aantonen.

Er zijn allerlei regels waaraan de vennootschap moet voldoen om aangemerkt te worden als start-up. Vraag jouw accountant daarin om advies.  De start-upregeling mag je maximaal 3 jaar toepassen, daarna geldt de algemene regeling.

Starters

In de opstartfase van een onderneming is de omzet vaak (heel) laag, en zijn de kosten en investeringen hoog. Er is dan vaak geen ruimte om een gebruikelijk loon te betalen. Dat zou simpelweg leiden tot het faillissement van de onderneming.

In deze situatie hoeft dat gelukkig ook niet. Vraag dan wel vooraf toestemming aan de Inspecteur van de Belastingdienst , waarbij je aantoont dat de onderneming over onvoldoende middelen beschikt.

Structureel verlies

Als de DGA aannemelijk kan maken dat het bedrijf meerdere jaren achtereen verlies leidt en dat het voortbestaan van de onderneming in gevaar komt, dan kan het gebruikelijk loon worden verlaagd.  Als echter de slechte financiële positie veroorzaakt wordt door een hoge rekening courant schuld van de DGA aan zijn bv of is veroorzaakt door onzakelijke uitgaven, dan mag het weer niet.

Deeltijd DGA

Als je slechts gedeeltelijk werkzaam bent voor het bedrijf of als je een deel van het jaar hebt gewerkt, dan mag je daar rekening mee houden en het gebruikelijk loon lager vaststellen dan 45.000 euro.

 

Nog vragen? Stel ze hieronder in een reactie!

 

Meer weten over “Wat is het gebruikelijk loon DGA 2018?”?

Neem direct contact op

Voeg een reactie toe

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van interessant nieuws en branche-ontwikkelingen.
Bedankt voor het aanmelden! Je moet alleen nog even je e-mailadres bevestigen. Controleer je e-mail en volg de instructies.
Je e-mailadres wordt nooit gedeeld met derden.
Weet je zeker dat je niet op de hoogte wil blijven?
×
×
WordPress Popup Plugin