verlaging gebruikelijk loon dga

Verlaging gebruikelijk loon DGA in 2020

Onlangs heeft de overheid weer een nieuwe maatregel in het leven geroepen. Dit keer speciaal voor DGA´s. Die houdt in dat je tijdelijk een lager maandloon met jouw bv mag afspreken. Hierdoor houd je meer liquiditeit in je bv, wat hopelijk helpt om de coronacrisis te overleven. 

Eerder trof de overheid al diverse regelingen om ondernemers te steunen. Hierover schreef ik in deze blogs:

 • NOW: tegemoetkoming in de loonkosten
 • TOZO: inkomensaanvulling of lening voor bedrijfskapitaal
 • TOGS: eenmalige gift voor direct door corona getroffen ondernemers

Voor wie is de regeling

Als DGA mag je van de regeling gebruikmaken als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet, winst en liquiditeit (kasstromen) van jouw bv. 

Vooralsnog geldt deze regeling alleen voor 2020 en niet met terugwerkende kracht. 

Hoe bereken je het gebruikelijk loon

Directeur-Groot-Aandeelhouders (DGA’s) moeten zichzelf in normale omstandigheden een salaris uitkeren dat aan een aantal spelregels voldoet. Kort gezegd wordt het gebruikelijk loon vastgesteld door het hoogste te nemen van:

 1. € 46.000, of
 2. 75% van het loon van mensen in de meest vergelijkbare dienstbetrekking, of
 3. het loon van de werknemer die het meeste verdiend van de bv of een daarmee verbonden vennootschap.

Wil je alle ins and outs weten? Lees dan de blog Wat is het gebruikelijk loon DGA

Hoe bereken je de verlaging

De verlaging moet evenredig zijn aan de daling van de omzet van jouw bedrijf. Om het gebruikelijk loon over 2020 te bepalen, kun je de volgende formule gebruiken:

Gebruikelijk loon 2020 is gelijk aan die van 2019, vermenigvuldigd met (de omzet van januari tot en met april 2020 gedeeld door de omzet van januari tot en met april 2019).

Voorbeeld

Van januari tot en met april 2019 is de omzet 100.000 euro, exclusief BTW.

Van januari tot en met april 2020 is de omzet 40.000 euro, exclusief BTW.

Het gebruikelijk loon 2019 was 45.000 euro (het minimum in 2019). 

In 2020 wordt het gebruikelijk loon dan: 

45.000 x (40.000 / (gedeeld door) 100.000) = 18.000 euro

Voorwaarden 

Er zijn wel een aantal voorwaarden aan de regeling verbonden:

 • Na berekening mag het gebruikelijk loon niet hoger uitvallen. 
 • Het gebruikelijk loon mag niet lager uitvallen dan de wettelijke grenzen van € 46.000, 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking of het loon van de meestverdienende werknemer.
 • De rekening-courantschuld mag als gevolg van het verlagen van het gebruikelijk loon niet toenemen.
 • Het dividend (de uitgekeerde winst) mag als gevolg van het verlagen van het gebruikelijk loon niet toenemen.
 • Als je feitelijk al meer loon hebt genoten dan het resultaat van de rekensom, dan geldt dat hogere loon. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als jouw bv voor de DGA gebruikmaakt van de NOW-regeling. 
 • Als je gebruikmaakt van de TOZO-regeling, dan heeft dat geen gevolgen voor het gebruikelijk loon. De TOZO-regeling is namelijk geen loon, maar een schenking. 
 • Als de omzet in 2019 of 2020 sterk werd beïnvloed door andere factoren dan de crisis mag je niet gebruikmaken van deze regeling. Bijvoorbeeld als je net als ondernemer bent gestart of als je gefuseerd bent met een andere bv.

Eind 2020 definitief vastgesteld

Omdat de impact van de coronacrisis pas aan het einde van 2020 duidelijk is, mag het gebruikelijk loon over geheel 2020 ook pas achteraf bepaald worden. Heeft de ab-houder te weinig loon van de bv genoten, dan moet het verschil alsnog als loon worden aangegeven.

Aangifte loonheffingen

Als je het maandloon hebt verlaagd, vermeld je in de aangifte loonheffingen het loon dat de ab-houder heeft genoten, inclusief het eventuele loon in natura. Dat is bijvoorbeeld het privégebruik van een auto of fiets. 

Toestemming Belastingdienst

Je hebt geen toestemming van de Belastingdienst nodig om een lager gebruikelijk loon af te spreken. Natuurlijk kun je bij specifieke situaties – of als je vastloopt bij het toepassen van de formule – altijd met de Belastingdienst overleggen. Zo kan in sommige gevallen een (nog) lager gebruikelijk loon worden vastgesteld.

Meer info vind je op het Forum Fiscaal Dienstverleners van de Belastingdienst.  

Bron: brief staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst aanvullende fiscale maatregelen in verband met covid-19 24-4-2020, nr. 020-0000080433 (V-N 2020/20.3); Besluit noodmaatregelen coronacrisis 6-5-2020, nr. 2020-9594, Stcrt. 2020, 26066 (V-N Vandaag 2020/1222); Belastingdienst

Meer weten over “Verlaging gebruikelijk loon DGA in 2020”?

Neem direct contact op

Voeg een reactie toe

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van interessant nieuws en branche-ontwikkelingen.
Bedankt voor het aanmelden! Je moet alleen nog even je e-mailadres bevestigen. Controleer je e-mail en volg de instructies.
Je e-mailadres wordt nooit gedeeld met derden.
Weet je zeker dat je niet op de hoogte wil blijven?
×
×
WordPress Popup Plugin
Inhoud winkelmand
There are no products in the cart!
Total
0,00
Continue Shopping
0