Ontslagvergoeding werkgevers tips

Transitievergoeding: 8 tips voor werkgevers

Vóór 1 juli 2015 kon de ondernemer voor een ontslagzaak terecht bij het UWV of bij de kantonrechter. Sinds 1 juli 2015 is de ontslagvergoeding nieuwe stijl, de transitievergoeding, van kracht. Ook wel ‘de gouden handdruk’ genoemd.

Aantal gewerkte jaren

De berekening van de transitievergoeding is afhankelijk van het aantal gewerkte jaren en luidt als volgt: ⅓ maandsalaris voor ieder gewerkt jaar voor de eerste 10 jaren en voor de gewerkte jaren boven 10 jaren is de vergoeding ½ maandsalaris. Ga voor de precieze regeling naar de website van het UWV.

Maximale transitievergoeding

Voor 2017 bedraagt die maximale transitievergoeding 77.000 euro of een jaarsalaris als de medewerker in kwestie meer dan 77K verdiende. Als de medewerker dit bedrag inzet om ander werk te vinden of aan een omscholingstraject besteedt, dan vraagt de fiscus geen belasting en is het bedrag netto. Zo niet, dan wordt er loonbelasting ingehouden.

Tip 1: Een transitievergoeding is niet verschuldigd bij:

  • werknemers onder 18 jaar met een dienstverband van minder dan 12 uur;
  • een dienstverband korter dan 2 jaren;
  • einde dienstverband op de pensioengerechtigde leeftijd;
  • ernstig verwijtbaar handelen van de medewerker;
  • faillissement van de werkgever.

Overbruggingsregeling

Tot 2020 bestaat er een overgangsrecht voor werkgevers met minder dan 25 medewerkers. Om echter voor deze overbruggingsregeling in aanmerking te komen, moet je aan álle volgende eisen voldoen:

  • Je hebt de bedrijfseconomische omstandigheden van jouw bedrijf opgegeven als reden voor ontslag;
  • Jouw onderneming heeft 3 (voorgaande) boekjaren achtereen verlies geleden;
  • Het bedrijf heeft een negatief eigen vermogen;
  • De waarde van de vlottende activa (kasgeld, voorraad, e.d.) is kleiner dan de kortlopende schulden (schulden met een rest-looptijd van maximaal 1 jaar).

De overbruggingsregeling geldt niet, als je niet aan alle eisen voldoet. Voldoe je er wel aan, dan hoef je de gewerkte jaren van de medewerker vóór 1 mei 2013 niet mee te tellen voor de berekening van de gouden handdruk.

Tip 2: Je moet zelf een aanvraag overbruggingsregeling indienen bij het UWV. Het UWV beoordeelt de aanvraag.

In de praktijk

Verschillende media publiceerden over schrijnende gevallen. Bijvoorbeeld een terminale tandarts die zijn medewerkster 43.000 euro moest betalen, ook al had hij een nieuwe baan voor haar geregeld. Of een klein ingenieursbureau dat een zieke medewerker 76.000 euro moest betalen, nadat er al 2 jaar loondoorbetaling wegens ziekte was betaald. Dit soort situaties worden zowel door de politiek als door vakbonden en MKB Nederland als ongewenst gezien, maar rechters kunnen door de opgestelde harde criteria niet handelen naar de geest van de wet.

Tip 3: De kantonrechter heeft in individuele gevallen uitgesproken dat de eis van 3 boekjaren verlies kan worden uitgelegd als het gemiddelde verlies over die drie boekjaren. Dus één jaar een klein winstje en de andere jaren een groter verlies zou dan ook moeten leiden tot het overgangsrecht.

Tip 4: Er zijn al kantonrechters akkoord gegaan met een betaling in termijnen van deze vergoeding. Gebruik dit als nodig.

Naar de rechter

Als de werkgever en de (ex-)werknemer van mening verschillen, als de reguliere transitievergoeding verschuldigd is, of als de transitievergoeding lager is op basis van de overbruggingsregeling, dienen beide partijen tijdig een verzoek in te dienen bij de rechtbank. De vervaltermijn voor het indienen van een dergelijk verzoek is 3 maanden na de laatste dag van de arbeidsovereenkomst. Is het verzoek te laat ingediend, dan is de rechter niet ontvankelijk.

Tegenverzoek

Tip 5: De werkgever die meent dat de overbruggingsregeling van toepassing is, moet niet alleen verweer voeren tegen de vordering van de werknemer, maar ook een tegenverzoek indienen binnen de gestelde termijn.

Is de werkgever te laat met het indienen van het tegenverzoek, dan kan de rechter alleen maar recht spreken over de vraag of de werknemer recht heeft op de vergoeding.

Tip 6: De werknemer kan misbruik maken van die wettelijke vervaltermijn door op de laatste dag het verzoek indienen. Je doet er dus goed aan om een tegenverzoek klaar te hebben liggen, just in case….

Tip 7: Ga niet zelf knutselen in de hoop een paar euro’s te besparen, maar vraag hulp aan specialisten. Onze HR & payroll professionals helpen werkgevers dagelijks bij deze en andere juridische perikelen.

Voorkom ontslag

Tip 8: Voorkom dat je de werknemer moet ontslaan.

Ga met de werknemer in gesprek en probeer samen een oplossing te vinden voor de ontstane situatie. We noemen dit ‘ontslag met wederzijds goedvinden’. Een gang naar UWV of kantonrechter is dan niet nodig. Daarbij kan je ook samen een financiële vergoeding overeenkomen die recht doet aan alle partijen.

Het is in deze situatie verplicht om de gemaakte afspraken vast te leggen in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst). Het kan zijn dat het zoeken naar nieuw werk niet gelijk wat oplevert. In dit geval kan de werknemer een WW-uitkering aanvragen bij het UWV. Laat hem of haar dat wel zo snel mogelijk doen.

Vraag hulp aan specialist

Als jij als ondernemer, groot of klein, met dit soort zaken te maken krijgt, doe je er verstandig aan om deskundige hulp in te roepen. Onze Masters kunnen je direct helpen of in contact brengen met een specialist op dit gebied binnen ons netwerk.

Weten wat de regering in 2018 van plan is met de transitievergoeding? Lees het hier:

Wat wijzigt er voor de zzp’er en de mkb’er?

Meer weten over “Transitievergoeding: 8 tips voor werkgevers”?

Neem direct contact op

Voeg een reactie toe

Gratis e-book: Hoe start ik mijn eigen onderneming?
30 pagina's vol handige tips voor starters én MKB-ondernemers die al op weg zijn.*
*Maandelijks ontvang je daarnaast onze nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen op financieel, fiscaal en personeel gebied. Natuurlijk wordt je e-mailadres nooit gedeeld met derden.
Weet je zeker dat je het gratis e-book niet wilt ontvangen?
×
×
WordPress Popup Plugin
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0