Schulden in jouw onderneming

Schulden in je onderneming, wat te doen?

Iedereen heeft schulden. Denk aan een hypotheek, een persoonlijke lening of een lopend krediet. Op zich is dat helemaal niet erg. Zolang je het maar kunt (af)betalen. Het wordt pas erg als je te weinig inkomsten hebt om jouw schulden af te betalen. Helemaal als je ondernemer bent en een eigen bedrijf hebt. In dit blog lees je wat je als ondernemer kunt doen om weer uit de schulden te komen.

 

Het aantal zelfstandige ondernemers met geldproblemen is in het eerste kwartaal 2018 met 3% toegenomen. En het aantal ondernemers dat een beroep moest doen op de bijstand is in het laatste kwartaal van 2017 zelfs met 15% gestegen.

Uit onderzoek Instituut Midden- en Kleinbedrijf (IMK)

 

Helaas zijn er dus steeds meer ondernemers met kasstroomproblemen. Dat betekent dat er dan te weinig geld binnenkomt om alle schulden te betalen. Schulden worden ook wel lopende verplichtingen genoemd.

Voorkomen is beter dan genezen

Geen enkele ondernemer wil schulden. Maar dat komt meestal niet van de ene op de andere dag. Vaak kun je het wel een beetje zien aankomen. Kijk daarom eens naar onderstaand lijstje.

Als twee of meer van de volgende situaties zich gaan voordoen, moeten bij jou de alarmbellen gaan rinkelen:

 • Jouw klanten komen minder vaak en minder snel terug (of helemaal niet);
 • Je hebt telkens meer moeite om jouw leveranciers op tijd te betalen;
 • Jouw medewerkers klagen dat het salaris (weer) te laat is overgemaakt;
 • De bank vraagt vaker dan voorheen naar het wel en wee van jouw bedrijf;
 • Je betaalt de omzetbelastingaangifte te laat of je probeert er onderuit te komen;
 • Leveranciers willen alleen nog maar tegen contante betaling leveren.

Schulden in je onderneming

Voor de ondernemers die al in die situatie zitten, geef ik hieronder de belangrijkste informatie die je moet weten.

Bedenk je daarbij dat iedere situatie anders is en om een individuele aanpak vraagt. Het is altijd verstandig om hulp van anderen te vragen die kennis en ervaring hebben met ondernemerschap en schuldhulpverlening.

Verschil eenmanszaak en BV

Het maakt veel uit of je vanuit een eenmanszaak (EZ) opereert of vanuit een besloten vennootschap (BV). En het maakt ook uit aan wie jij geld verschuldigd bent. Is dat de fiscus, de eigenaar van jouw winkel- of kantoorpand of misschien ben je zelf jouw grootste schuldeiser.

Als je een eenmanszaak hebt én schulden, is dat extra vervelend. Je bent dan namelijk privé aansprakelijk voor de schulden van je onderneming. Bij een besloten vennootschap heb je, een betere bescherming van jouw privévermogen. Als je tenminste als bestuurder netjes alle regels hebt gevolgd. Denk dan aan het tijdig melden van betalingsonmacht bij de Belastingdienst.

Stap 1: Probleemanalyse

De eerste stap is om inzicht te krijgen in wat jouw schulden precies zijn. Maak daarvoor een overzicht van de volgende zaken:

 • bij wie heb je een schuld,
 • hoe hoog is die schuld,
 • hoeveel betalingsachterstand is er,
 • wat is de aflossing,
 • wat is de planning.

En zet daar alle andere afspraken bij die je met jouw schuldeisers hebt gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een borgstelling en renteafspraken.

Inkomsten

Ook is het belangrijk om goed te weten welke inkomsten er (nog) zijn. Met welke producten of diensten draai je nog omzet. Heb je een eenmanszaak, dan hoort hier ook jouw privévermogen bij, inclusief huis, kostbaarheden en auto.

Situatie in jouw onderneming

Vervolgens is het verstandig om precies te weten hoe jouw bedrijf ervoor staat. Heb je een recente verlies- en winstrekening, laat dan een balans opmaken. Hoe staat het met de voorraden, reserveringen, afschrijvingen. Schakel hiervoor een accountant in.

Stap 2: Schakel een coach in

Als tweede stap raad ik de hulp aan van een ondernemerscoach. Dat is niet gratis, maar het kan je heel veel ellende en kosten besparen.

Stap 3: Analyse

Vervolgens is het belangrijk om te analyseren hoe je in deze situatie terecht bent gekomen. Het beste is om dit samen met een coach te doen. Iemand die van buiten naar binnen kijkt. En die allerlei belangrijke, maar vaak ook vervelende en indringende vragen stelt.

Waarom rij je in deze (luxe) leaseauto? Heb je niet teveel vierkante meters gehuurd? Heb je alle medewerkers nog steeds nodig? Waarom komen jouw klanten niet terug? Hoe beleven jouw klanten jouw dienstverlening?

Stap 4: Genereer meer omzet

De beste manier om uit de gevarenzone te komen, is om te zorgen voor meer inkomsten. Zorg dat er meer geld binnenkomt.

Nieuw product of dienst

Bedenk of er mogelijkheden zijn om een nieuw product of dienst in de markt te zetten. Nu denk je daar als ondernemer natuurlijk altijd aan, maar neem er juist in deze moeilijke omstandigheden extra tijd voor. Het liefst met enkele mensen om je heen die je vertrouwt en die jouw markt kennen.

Bestaand product aanpassen

Kun je een bestaand product of dienst aanpassen, waardoor het meer waarde krijgt voor jouw doelgroep? Of waardoor je er een andere doelgroep mee kunt benaderen? Probeer out-of-the-box te denken, wees creatief. Soms kan een ander, mooier doosje eromheen al wonderen doen.

Abonnement

Een andere mogelijkheid: verkoop jouw dienstverlening niet per uur, maar per abonnement dat je vooraf factureert. Of verkoop een strippenkaart. Ga met kortingen werken om extra producten of diensten te verkopen. Er zijn tal van mogelijkheden. Jouw ondernemerscoach kent die ook.

Stap 5: Vergroot de kasinstroom

Ook als het niet mogelijk is om snel nieuwe producten of diensten aan de man te brengen, zijn er mogelijkheden om de kasinstroom te vergroten.

Denk daarbij eens aan jouw debiteurenbeleid. Is dat aan te scherpen? Zijn er veel dubieuze debiteuren? Kun je de gemiddelde betalingstermijn verkorten? Dat scheelt al heel snel veel geld.

Heb je daar het maximale uitgehaald, denk dan aan mogelijkheden om vooruit te factureren. Vraag jouw klant om bijvoorbeeld 3 maanden vooruit te betalen.

Sales-and-lease-back

Als je de mogelijkheid hébt, overweeg dan een sales-and-lease-back constructie.

Een voorbeeld: je hebt een machinepark dat jouw eigendom is. Als je dat machinepark verkoopt aan een leasemaatschappij en het vervolgens weer huurt, krijg je een som geld beschikbaar. Uiteraard moet je daarna maandelijks een huursom betalen voor de huur van de machines.

Factoring

Of denk eens aan factoring. Factoring is het financieren van jouw facturen. Je draagt jouw facturen over aan een factoringmaatschappij die jou onmiddellijk de som van de facturen (minus hun kosten) uitbetaalt. Je hebt dan geen debiteurenachterstand en je kunt gelijk over dat geld beschikken. Jouw liquiditeitspositie verbetert onmiddellijk. Dit is alleen interessant als je een lange gemiddelde betalingsduur hebt.

Kostenreductie

Wat ook kan helpen is om nog eens kritisch naar jouw uitgaven te kijken. Tijdens de analyse zijn er wellicht ideeën ontstaan hoe bepaalde zaken anders kunnen of anders moeten. Begin daar onmiddellijk mee, wacht niet tot het te laat is.

Soms is daar extra geld voor nodig, en dat heb je niet. Een duivels dilemma. Bedenk wel dat een financier het op prijs stelt, en dit vaak ook als voorwaarde stelt, als jij eerst het huis op orde brengt.

Extra financiering

Voordat je kunt gaan denken aan extra, externe financiering, moet je jezelf eerst de vraag stellen: is mijn bedrijf nog wel levensvatbaar? Die vraag zal namelijk ook iedere externe geldschieter stellen.

Niemand stopt geld in een bedrijf dat zijn ondergang niet meer kan ontlopen. Dat zou jij (of jouw familie) dus ook niet moeten doen. Dat is uitstel van executie.

Privégeld

Is er privégeld beschikbaar, stop dat dan in de oplossing van het probleem dat jouw sores heeft veroorzaakt. Die oorzaak moet je dus wel kennen. Wees daarbij heel eerlijk, ook en vooral naar jezelf. Hoe moeilijk dat ook kan zijn.

En als de conclusie is dat jouw product of dienst geen of onvoldoende waarde meer heeft voor jouw markt, bijvoorbeeld omdat er nieuwe technologieën op de markt zijn, de vraag van de markt veranderd is, er nieuwe toetreders in de markt zijn die met een ander businessmodel werken, of omdat nieuwe wetgeving een succes in de weg staat, beëindig dan jouw bedrijf en start iets nieuws of ga in loondienst. Dat klinkt hard, maar dat is uiteindelijk voor iedereen beter.

Schuldsanering

Ben je er in geslaagd om extra financiering aan te trekken, dan is schuldaflossing gemakkelijk. Maar je kunt je geld maar één keer besteden. Denk daarom goed na of je die extra financiering moet gebruiken om de problemen van het verleden op te lossen (de schulden) of om te bouwen aan een betere toekomst van jouw bedrijf.

Aflossen

Vaak ontkom je er niet aan om een deel van jouw schulden af te lossen. Maar jouw aandacht en jouw financiële mogelijkheden moeten gericht zijn op de toekomst en niet op het verleden.

Schulden kun je op twee manieren kwijtraken:

 • door aflossing, al dan niet in z’n geheel
 • door faillissement.

Je kunt op twee manieren je schulden aflossen. Via een minnelijke schikking of via het wettelijke traject.

Minnelijke schikking

Voor de minnelijke schikking heb je de steun van jouw schuldeisers nodig. Die moeten akkoord gaan met bijvoorbeeld een veel langer traject van schuldaflossing. Of ze moeten het oké vinden om hun vordering op jou te verminderen.

Bedenk dat het ook in het belang is van de schuldeiser dat hij zijn geld geheel of gedeeltelijk terugkrijgt. Het alternatief voor een minnelijke schikking is vaak bedrijfsbeëindiging, faillissement of de wettelijke schuldsanering (WSNP). Dan loopt de schuldeiser een groot risico dat hij nog minder of helemaal niets krijgt.

Bij faillissement krijgen eerst de preferente schuldeisers (bijv. Belastingdienst, curator, huurpandeigenaar) hun claim volledig toegewezen. Als er daarna nog geld in de inboedel over is, komen de andere schuldeisers aan de beurt.

Tip! Als er extra financiering beschikbaar is, bespreek dan jouw toekomstplannen met jouw belangrijkste schuldeisers/leveranciers. Het is voor hen ook van belang dat zij jou als klant/afzetmarkt kunnen behouden.

Een onmiddellijke en volledige aflossing van jouw schuld lijkt voor de korte termijn voor een leverancier erg aantrekkelijk. Maar als dat het einde van zijn klant betekent, verliest hij ook toekomstige omzet en winst. Het is voor hen dan interessant om nú met wat minder genoegen te nemen of in te stemmen met een langere aflossingstermijn, als dat betekent dat ze ook in de toekomst op jouw klandizie mogen rekenen.

Wettelijk traject (WSNP)

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is in het leven geroepen om natuurlijke personen (dus geen bedrijven) te helpen die in financiële nood zijn gekomen. Het betekent altijd het einde van jouw bedrijf. Je moet toelating tot de WSNP aanvragen bij de rechtbank.

De wettelijke schuldsanering duurt maximaal drie jaar. Er komt een bewindvoerder die aanstuurt en controleert. En je moet zoveel als mogelijk jouw schulden aflossen. Heb je dat netjes en naar vermogen gedaan, dan worden na drie jaar alle resterende schulden kwijtgescholden.

Je wordt ook pas toegelaten tot dit traject als is aangetoond dat de minnelijke schikking niets heeft opgeleverd. En er zijn ook andere regels die gelden, zoals dat je

 • schulden mogen niet zijn ontstaan door fraude, misdrijf of onverantwoord gedrag,
 • bereid moet zijn om drie jaar lang maximaal af te lossen,
 • in de afgelopen 10 jaar niet eerder in de WSNP hebt gezeten,
 • bereid bent om je aan de wet te houden.

Let op! Houd je je niet aan de regels, dan stopt de rechter de schuldsanering. Vervolgens staan jouw schuldeisers weer bij je op de stoep. Niet aan te raden dus 🙂

Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

In een aantal gevallen is het mogelijk om bij de gemeente een saneringskrediet (BBZ-krediet) aan te vragen. De gemeente kan jou verschillende vormen van bijstand verlenen. Dat kan middels een lening, een krediet of een aanvulling op jouw inkomen.

De Bbz kun je aanvragen als je:

 • jouw bedrijf wilt beëindigen;
 • een onderneming wilt starten;
 • een bedrijf hebt maar tijdelijk in financiële problemen zit;
 • ouder dan 55 jaar bent en jouw bedrijf is niet (meer) levensvatbaar.

Er zijn uiteraard allerlei voorwaarden om voor de Bbz in aanmerking te komen. De belangrijkste zijn:

 • Je kunt geen andere vorm van financiering krijgen,
 • Jouw inkomen moet onder het bijstandsniveau liggen (voor gehuwden tussen de 21 jaar en pensioenleeftijd is dat vanaf 1 januari 2018 € 1417,32).

Zo, dat waren de meest belangrijke tips. Ik hoop dat je er iets aan hebt! Weet dat je altijd om hulp kunt vragen van een expert.

Heb je nog vragen? Stel ze hieronder! En je kunt me natuurlijk altijd bellen of mailen.

Meer weten over “Schulden in je onderneming, wat te doen?”?

Neem direct contact op

Voeg een reactie toe

Gratis e-book: Hoe start ik mijn eigen onderneming?
30 pagina's vol handige tips voor starters én MKB-ondernemers die al op weg zijn.*
*Maandelijks ontvang je daarnaast onze nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen op financieel, fiscaal en personeel gebied. Natuurlijk wordt je e-mailadres nooit gedeeld met derden.
Weet je zeker dat je het gratis e-book niet wilt ontvangen?
×
×
WordPress Popup Plugin
Shopping cart
There are no products in the cart!
Continue shopping
0