redenen ontslag personeel

Redenen voor ontslag: wanneer mag je personeel wel en niet ontslaan?

Je kunt personeel niet zomaar ontslaan. Daarvoor moet je een geldige reden hebben. Een die in het ontslagrecht staat. Weet jij met welke reden je een werknemer mag ontslaan? En wanneer niet? En dat je een werknemer eerst herplaatst moet hebben?

Functioneren

Je bent niet zo tevreden over je werknemer. Tsja, is dat een goede reden?

Een niet al te best functionerende werknemer mag je ontslaan als jij als werkgever tijdig hebt aangegeven dat hij niet of onvoldoende presteert. Het beste is om dit te bespreken tijdens een functionerings- of beoordelingsgesprek. Jouw werknemer moet tijd krijgen om te laten zien dat hij beter kan functioneren.

Als jouw werknemer niet goed functioneert door ziekte dan mag je ´m uiteraard niet ontslaan.

Ziekte of arbeidsongeschiktheid

Hoe zit dat als jouw werknemer regelmatig of vaak lang ziek is? Wij hebben de regels voor je onder elkaar gezet:

 • Is jouw werknemer ziek of arbeidsongeschikt? In de eerste twee jaar mag je hem dan niet ontslaan. Daarna mag dat wel.
 • Is jouw werknemer regelmatig maar niet langdurig ziek? Je mag hem pas ontslaan als dat onaanvaardbare gevolgen voor jouw bedrijfsvoering heeft. Dat geldt ook als je hem geen andere of aangepaste werkzaamheden kunt aanbieden.

Onbehoorlijk gedrag

Je onbehoorlijk gedragen betekent dat je verwijtbaar gedrag vertoont of iets verwijtbaar nalaat.

Een paar voorbeelden hiervan zijn:

 • diploma´s vervalsen
 • collega’s bedreigen
 • zichzelf en anderen in gevaar brengen
 • stelen
 • werk weigeren zonder goede reden
 • dronken op het werk verschijnen
 • dat hij zich niet houdt aan de geheimhoudingsplicht, of
 • zonder reden zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt

Dit soort dingen mogen dus allemaal niet. En kunnen zelfs een reden zijn om jouw werknemer op staande voet te ontslaan.

Verstoorde relatie

Is de relatie tussen jou en jouw medewerker ernstig verstoord? En is die ook niet meer te herstellen? Dan kan dat een reden zijn om hem te ontslaan. Het is de vraag of je dat ook moet willen binnen je onderneming. Want problemen in de relatie hebben natuurlijk invloed op de werksfeer, productiviteit en motivatie. Afscheid nemen is dan vaak toch de beste optie.

Overige redenen

Er kunnen nog allerlei andere redenen zijn om een werknemer te ontslaan. Denk bijvoorbeeld aan een gevangenisstraf die jouw medewerker moet uitzitten of als hij illegaal in Nederland verblijft. Soms kan het ook een combinatie van de hierboven beschreven redenen zijn.

Daarbij moet je er wel rekening mee houden dat je een werknemer nooit mag ontslaan als er óók sprake is van langdurige ziekte, bedrijfseconomische redenen of ernstige gewetensbezwaren.

Herplaatsing vóór ontslag

Je bent zover dat je jouw werknemer wilt ontslaan. Voordat je dat doet, moet je eerst kijken of je hem of haar op een redelijke termijn – met of zonder extra scholing – in een andere functie kunt plaatsen. Doe je dat niet, dan kun je daar later problemen mee krijgen.

Wanneer mag je een werknemer níet ontslaan?

In de hieronder beschreven situaties heeft jouw werknemer zogenaamde ontslagbescherming en kun je hem of haar niet zomaar ontslaan.

Ziekte of arbeidsongeschiktheid

In de eerste twee jaar dat een werknemer ziek of arbeidsongeschikt is, mag je hem niet ontslaan. Ook mag je een werknemer niet ontslaan als je in die twee jaar heel weinig aan re-integratie hebt gedaan. Het UWV kan je zelfs een sanctie opleggen en de werknemer verplichten om het loon langer door te betalen.

Zwanger

Is een van jouw werknemers zwanger? Of met bevallingsverlof? Ook dan mag je jouw werknemer niet ontslaan. Of eigenlijk zit het zo.

Je mag jouw medewerker niet ontslaan:

 • in de eerste zes weken na het bevallingsverlof
 • in de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van zwangerschap of bevalling

Ondernemingsraad

Als lid van de personeelsvertegenwoordiging, ondernemingsraad of vaste commissie van de ondernemingsraad heeft een medewerker ontslagbescherming.

Overige redenen

Verder zijn er nog heel wat situaties waarin je een medewerker niet mag ontslaan:

 • als de werknemer dienstplicht moet vervullen in het land van herkomst
 • op basis van discriminatie, zoals bij godsdienst, ras, geslacht, leeftijd en handicap
 • bij het opnemen van ouderschapsverlof
 • omdat hij lid is van een bepaalde vakbond, politieke organisatie
 • wanneer de werknemer niet op zondag wil werken
 • op het moment dat het bedrijf wordt overgenomen

Wil je meer weten over het uitbesteden van de personeelsadministratie?

Lees meer

Voeg een reactie toe

Gratis e-book: Hoe start ik mijn eigen onderneming?
30 pagina's vol handige tips voor starters én MKB-ondernemers die al op weg zijn.*
*Maandelijks ontvang je daarnaast onze nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen op financieel, fiscaal en personeel gebied. Natuurlijk wordt je e-mailadres nooit gedeeld met derden.
Weet je zeker dat je het gratis e-book niet wilt ontvangen?
×
×
WordPress Popup Plugin
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0