overige ondernemerszaken

Omzetbelasting bij klanten en leveranciers in de EU

24 oktober 2018
Door:

Je levert diensten aan een buitenlandse ondernemer. Moet je nu wel of niet btw berekenen? En hoe vraag je de btw terug voor de goederen of benzine die je kocht in het buitenland? Een overzicht van alle regels bij het leveren en inkopen van diensten of goederen in de EU.

Wil je weten wat omzetbelasting of btw is? Of wanneer je aangifte moet doen? In de blog btw-aangifte doen voor startende ondernemers vind je alle basisinformatie over omzetbelasting.

Omzetbelasting in de EU

Er zijn steeds meer ondernemers die over de grens zaken doen. Ze hebben niet alleen klanten of leveranciers in Europa, maar over de hele wereld.

In deze blog beperken we ons tot ondernemers met klanten of leveranciers in Europa. Dat is al lastig genoeg 🙂 Verderop in deze blog vind je informatie over de inkomende stroom goederen en diensten.

Goederen of diensten leveren aan andere EU-landen

De eerste vraag die je moet beantwoorden: moet jouw klant BTW-aangifte doen in zijn eigen land?

Als dat zo is, breng je geen btw in rekening. Je past het NUL (0) tarief toe als het gaat om goederen. Gaat het om diensten, dan wordt de btw verlegd naar de klant. Verderop in deze blog leggen we de ‘btw verlegd’ uit.

In jouw aangifte omzetbelasting geef je de btw op onder het kopje ”opgaaf intracommunautaire prestaties”.

Particulieren

Als jouw klant in het buitenland geen btw-aangifte hoeft te doen, dan gaat het meestal om particulieren en ondernemers die prestaties leveren die in hun eigen land vrijgesteld zijn van btw. Maar er zijn ook nog enkele andere categorieën. In deze blog noemen we ze ‘particulieren’.

Die particulieren breng je het hoge (21%) of het lage (nu nog 6%, dadelijk 9%) btw-tarief in rekening, afhankelijk van de in Nederland geldende regels. In jouw aangifte moet je deze ‘ontvangen’ btw vermelden en afdragen.

TIP: Controleer altijd het btw identificatienummer! Dat doe je op de website van de Europese Commissie. Daar kun je ook Nederlandse klanten of leveranciers checken.

Hier vind je ook de naam- en adresgegevens, behalve als jouw klant of leverancier uit Duitsland komt.

Samengevat zit het zo:

 • Goederen, praktisch altijd NUL btw hanteren.
 • Diensten,
  • bij particulieren, onze btw tarieven hanteren,
  • bij ondernemers, ‘btw verlegd’ hanteren.

Let op: Als bij controle blijkt dat jouw klant geen ondernemer is, en je hebt dus geen btw in rekening gebracht of btw verlegd, dan volgt er een naheffingsaanslag en moet je de btw alsnog betalen.

Drempelbedragen

Zoals altijd zijn er allerlei uitzonderingen en speciale bepalingen. Zo moet je bijvoorbeeld rekening houden met zogenaamde drempelbedragen die per land kunnen verschillen. Het is verstandig dit samen met jouw accountant of fiscalist voor jouw situatie in kaart te brengen. Je kunt ook altijd een van onze Masters benaderen.

Btw verlegd

Als jij diensten levert aan een ondernemer (met btw identificatienummer) in een ander EU-land, vermeld je op jouw factuur ‘btw verlegd’. Je moet dan ook altijd het btw-nummer van jouw klant op de factuur vermelden. Btw verleggen doe je altijd voor het totale bedrag, dus ook voor eventuele administratie- of reiskosten die je in rekening hebt gebracht.

Jouw klant berekent in zijn eigen land de btw die op jouw factuur van toepassing is en geeft die btw vervolgens aan. Daarbij hanteert jouw klant de in zijn land van toepassing zijnde btw-percentages.

Let op: Doe je zaken met klanten of leveranciers in Groot-Brittannië? Na de Brexit kunnen de regels er heel anders uit komen te zien.

Goederen of diensten inkopen in andere EU-landen

De algemene regel is dat de goederen en diensten in Nederland met btw zijn belast.

Als jij goederen hebt gekocht, dan brengt jouw leverancier nul (0) % btw in rekening. Vervolgens bereken je zelf de btw en geef je die aan in jouw btw-aangifte.

Neem je diensten af van een leverancier uit de EU, dan is de btw door de leverancier verlegd naar jou. Ook dan moet je de btw zelf berekenen en aangeven.

Zowel goederen als diensten vallen onder het kopje “intracommunautaire verwerving”. Bij jouw aangifte moet je als eerste kijken onder welk btw-tarief de ingekochte goederen of diensten vallen. Meer informatie over de tarieven en vrijstellingen vind je op de website van de Belastingdienst.

Btw berekenen en vreemde valuta

Om de btw te berekenen neem je het totaalbedrag van de factuur en vermenigvuldig je dit met het gevonden percentage. Dat bedrag is de btw die je moet aangeven.

Als de factuur niet in euro’s is, dan moet je de vreemde valuta omrekenen. Als het op jouw factuur om goederen gaat, dan neem je de verkoopkoers van die valuta op de datum van de factuur. Krijg je de factuur NA de 15e in de daaropvolgende maand, dan neem je de koers van de 15e.

Als het op de factuur gaat om diensten, dan gebruik je de koers van de valuta op de dag dat de dienst is geleverd. Tenzij het om diensten gaat die bijvoorbeeld te maken hebben met:

 • onroerende goederen
 • evenementen op het gebied van cultuur, onderwijs, e.d.
 • het verhuur van vervoersmiddelen voor de korte termijn
 • personenvervoer
 • restaurant- of cateringdiensten.

 

In die gevallen gebruik je de datum van de factuur om de valutakoers vast te stellen. Ook hier geldt, als de factuur na de 15e van de maand volgend op de levering van de dienst binnenkomt, dan neem je de koers van de 15e van die maand.

Je mag voor het omrekenen ook gebruikmaken van de omwisselkoersen die door de Europese Centrale Bank op die tijdstippen bekend zijn gemaakt.

Btw-aangifte doen

Ondernemers doen hun btw-aangifte meestal per kwartaal, maar soms ook per maand en in enkele gevallen per jaar. Deze tijdvakken houd je ook aan voor leveringen aan en uit andere EU-landen.

Je moet altijd in het juiste tijdvak aangifte doen.

Goederen

Als het gaat om de levering van goederen, dan doe je aangifte in het tijdvak van de factuurdatum en als de factuur NA de 15e van de maand volgend op levering van de goederen binnenkomt, dan doe je aangifte uitgaande van de 15van die maand.

Diensten

Als het gaat om diensten, anders dan de diensten die genoemd werden in de paragraaf over btw berekenen, dan geef je dat aan in het tijdvak waarin de dienst is geleverd.

Betreft het een van de diensten die in die paragraaf zijn benoemd, dan gebruik je de factuurdatum of de 15e van de maand erop.

De Belastingdienst heeft een hulpmiddel op haar site waarmee je als ondernemer kan vaststellen wie de btw moet aangeven bij levering of afname van diensten vanuit de EU.

Let op: voor levering van digitale diensten aan particulieren bestaat een ander hulpmiddel.

Vrijgestelde ondernemers

De Belastingdienst heeft ook een hulpmiddel op haar site waarmee je door het beantwoorden van enkele vragen kan vaststellen of een zogenaamd intracommunautaire verwerving belast is in Nederland. Dit hulpmiddel kan worden gebruikt door rechtspersonen die geen ondernemer zijn, door vrijgestelde ondernemers en door landbouwers die onder de landbouwregeling vallen.

Doorlopende diensten

Het is een ander verhaal als het gaat om zogenaamde doorlopende diensten die langer dan een jaar duren, bijvoorbeeld een meerjarig onderhoudscontract. Je geeft de btw dan ieder jaar bij de laatste aangifte van dat jaar aan. Uiteraard alleen voor het deel van het contract dat geldt voor dat jaar, niet het totaalbedrag van het contract.

De btw die je hebt berekend voer je, voor zover je de goederen of diensten gebruikt voor btw belaste omzet, in jouw aangifte op als betaalde btw én als ontvangen btw, zodat je per saldo niets betaalt.

Fiscale Eenheid

Voor rechtspersonen die in een Fiscale Eenheid voor de omzetbelasting functioneren, bestaan aparte formulieren waarmee de Fiscale Eenheid namens alle deelnemende rechtspersonen btw-aangifte kan doen.

In een ander EU-land betaalde btw

Heb je btw betaald aan een buitenlandse ondernemer uit een EU-land, dan kun je die btw aftrekken in jouw buitenlandse aangifte of je kunt de btw terugvragen uit dat land via de Nederlandse belastingdienst.

De vereisten zijn per land verschillend en in verschillende landen gelden ook minimumbedragen per factuur/verzoek. In het document Vereisten voor verzoek teruggave btw van de Belastingdienst vind je de vereisten per land.

Ook als je btw hebt betaald in een van de andere EU-landen, bijvoorbeeld omdat je in een land een congres hebt bijgewoond, daar een hotelovernachting hebt gehad, benzine hebt getankt en een relatiegeschenk hebt gekocht, dan kun je de daar betaalde btw aftrekken.

Btw terugvragen

Je moet dan inloggen op deze EU website van de Belastingdienst. De inloggegevens kun je hier aanvragen. Daar staan ook de regels waaraan je moet voldoen om de btw terug te kunnen krijgen.

Het duurt circa 4 weken voordat je inloggegevens binnen hebt. Heb je meerdere btw-nummers, dan moet je voor ieder btw-nummer aparte inloggegevens aanvragen. Dit geldt overigens ook als jouw fiscaal adviseur of accountant de teruggave voor jou gaat regelen.

Ook dan vraag jij voor jezelf inloggegevens aan en op de site geef je aan dat jouw dienstverlener dit voor jou verder afhandelt. De dienstverlener moet overigens ook zelf inloggegevens hebben. Hij gebruikt daarvoor de aanvraag voor intermediairs.

Minimum btw-teruggave

Er is een minimum voor de teruggave. Vraag je terug na afloop van het kalenderjaar, dan moet het terug te vragen bedrag tenminste 50 euro zijn. Doe je het verzoek in het kalenderjaar zelf, dan moet de teruggave minstens 400 euro zijn.

Je kunt proberen een lager bedrag terug te krijgen, maar dat kan door dat EU-land worden geweigerd. Je hoort binnen 4 maanden of je het bedrag terugkrijgt en als dat zo is, dan staat het bedrag 10 dagen na afloop van de 4 maandstermijn op jouw rekening.

Ondernemers zonder btw-aangifte plicht

Je bent niet verplicht btw-aangifte te doen als je tot een van de volgende twee groepen behoort:

 • ondernemers die vrijgestelde diensten leveren
 • een rechtspersoon als een stichting of vereniging die geen ondernemer is

Kenmerkend is dat de door jou betaalde btw ook niet verrekenbaar of terug te vorderen is. Over goederen die door jou in een ander EU-land zijn gekocht, betaal je normaliter buitenlandse btw. Het kopen van goederen in landen met een lager btw-percentage dan in Nederland kan dan aantrekkelijk zijn.

Dit is wel aan een maximum gebonden:

Je mag voor maximaal 10.000 euro aan goederen kopen in andere EU-landen met een buitenlands btw-tarief.

Komen jouw aankopen in een jaar boven dat bedrag, dan wordt het meerdere beschouwd als een intracommunautaire verwerving. Daarover moet je dan wel aangifte doen. Let dus op dat jouw aankopen niet boven dat bedrag uitkomen of spreidt de aankopen zoveel mogelijk over meerdere jaren.

Samenvatting

Internationale omzetbelasting kent een complexe regelgeving. Wat voor het ene land geldt, geldt niet voor een ander land.

Je kunt te maken krijgen met wisselkoersen, de regels verschillen of je goederen koopt of verkoopt of dat het diensten zijn. En van wie of aan wie koop of verkoop jij jouw goederen en diensten?

Alle situaties kennen eigen regels. En dan zijn er nog uitzonderingen, drempelbedragen en nog meer ingewikkelde zaken als de ABC-leveringen waar meer dan twee rechtspersonen een rol spelen.

Kortom, de regelgeving is enorm complex en is het werk van specialisten. Ga niet zelf rommelen, dat kan je heel veel geld schelen.

 

 

Meer weten over “Omzetbelasting bij klanten en leveranciers in de EU”?

Neem direct contact op

Voeg een reactie toe

Gratis e-book: Hoe start ik mijn eigen onderneming?
30 pagina's vol handige tips voor starters én MKB-ondernemers die al op weg zijn.*
*Maandelijks ontvang je daarnaast onze nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen op financieel, fiscaal en personeel gebied. Natuurlijk wordt je e-mailadres nooit gedeeld met derden.
Weet je zeker dat je het gratis e-book niet wilt ontvangen?
×
×
WordPress Popup Plugin
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0