loonstop loonopschorting reintegratie

Loonstop of loonopschorting bij een haperende re-integratie

Is een van je werknemers ziek, dan ben je verplicht om tijdens de eerste 104 weken te werken aan zijn of haar re-integratie. Als de medewerker hieraan niet mee wil werken, dan kun je een loonstop of loonopschorting opleggen. Onze arbeidsrechtjuriste legt uit hoe je dat doet en welke voorwaarden er zijn.

Onderneem actie

Soms houdt de zieke werknemer zich niet aan de gemaakte afspraken of weigert hij passende arbeid te verrichten. Als werkgever kun je het er niet bij laten zitten, want dan riskeer je een loonsanctie van het UWV. Om de werknemer te motiveren toch mee te werken aan de re-integratie kun je een aantal sancties inzetten.

Loonstop versus loonopschorting

Het is belangrijk onderscheid te maken tussen een loonstop en een loonopschorting.

Bij een loonstop vervalt de aanspraak op loon tot het moment waarop de werknemer weer aan de verplichtingen voldoet. In geval van een loonopschorting behoudt de werknemer het recht op loon. De uitbetaling hiervan wordt opgeschort tot het moment waarop de werknemer weer aan de verplichtingen voldoet.

De loonstop is dus een echte straf, terwijl de loonopschorting meer als drukmiddel kan worden ingezet.

Waarom loonstop of loonopschorting?

Tijdens de eerste 104 weken van de ziekmelding is de werkgever verplicht zich in te spannen voor de re-integratie van de zieke werknemer. In eerste instantie moet worden geprobeerd deze re-integratie te laten plaatsvinden binnen het eigen bedrijf, in de eigen of in een aangepaste functie (eerste spoor). Lukt dit niet, dan moet worden geprobeerd de werknemer bij een andere werkgever te herplaatsen (tweede spoor).

WIA-uitkering

Wanneer het niet lukt de werknemer te re-integreren, zal de werknemer uiterlijk in de 93ste ziekte-week een WIA-uitkering moeten aanvragen. Het UWV kijkt vervolgens of zowel jij als de werknemer voldoende inspanningen hebben geleverd om de re-integratie te laten slagen. Als het UWV denkt van niet, kan een loonsanctie worden opgelegd.

Loonsanctie

Je zult dan gedurende maximaal 52 extra weken het loon van de zieke werknemer moeten doorbetalen. Tijdens deze loonsanctie blijf je bovendien verplicht om je in te spannen voor de re-integratie van de werknemer.

Veel werkgevers die een loonsanctie krijgen, geven aan dat ze wel geprobeerd hebben de re-integratie op gang te brengen, maar dat de werknemer weigerde hieraan mee te werken.

Helaas zal je het met dit verweer bij het UWV niet redden. Wanneer de werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie, verlangt het UWV dat de werkgever alles in het werk stelt om de werknemer te motiveren. Dit houdt onder andere in dat je de werknemer een financiële prikkel geeft door het opleggen van een loonstop of loonopschorting.

Wanneer een loonstop of loonopschorting

De wet schrijft voor welke sanctie in welke gevallen mag worden opgelegd. Een overzicht hiervan vind je hieronder. Het is belangrijk dit overzicht goed bij de hand te houden als je overweegt een sanctie op te leggen. Het aanzeggen of opleggen van de verkeerde sanctie kan verstrekkende gevolgen hebben.

Een paar voorbeelden

Leg je bijvoorbeeld een loonstop op in gevallen waarin enkel een loonopschorting is toegestaan? Dan is de sanctie ongeldig en zul je het loon, eventueel vermeerderd met rente en een vertragingsboete (die kan oplopen tot 50%), moeten nabetalen.

En waarschuw je de werknemer dat het loon wordt opgeschort terwijl je eigenlijk hebt bedoeld het loon stop te zetten? Dan kun je hier op een later moment niet meer op terugkomen. Ongeacht het feit dat de wet in de gegeven situatie een loonstop toestaat.

Voorwaarden loonopschorting

Een loonopschorting kan worden opgelegd als de werknemer:

 • weigert voorschriften op te volgen die tot doel hebben dat de werkgever de informatie ontvangt die nodig is om het recht op loon tijdens ziekte vast te stellen. Denk hierbij aan de situatie dat de werknemer;
  • niet op de voorgeschreven tijden bereikbaar is;
  • niet op het spreekuur van de bedrijfsarts verschijnt;
  • op vakantie ziek wordt en dit niet op de voorgeschreven wijze bij je meldt.

Voorwaarden loonstop

Een loonstop kan worden opgelegd als de werknemer:

 • zijn genezing belemmert of vertraagt (de werknemer weigert bijvoorbeeld een door de bedrijfsarts aangewezen specialist te bezoeken);
 • weigert passende arbeid te verrichten;
 • niet meewerkt aan een gegeven voorschrift of maatregel die erop is gericht het verrichten van passende arbeid mogelijk te maken (de werknemer weigert bijvoorbeeld het voorschrift van de bedrijfsarts op te volgen om gedurende een aantal uren per week op arbeidstherapeutische basis op het werk aanwezig te zijn);
 • niet meewerkt aan het opstellen, evalueren of bijstellen van een plan van aanpak;
 • zonder deugdelijke reden te laat is met het indienen van een WIA-aanvraag;
 • de arbeidsongeschiktheid opzettelijk heeft veroorzaakt;
 • bij de aanstellingskeuring ten onrechte het gebrek dat aan de ziekte ten grondslag ligt heeft verzwegen.

Schriftelijke waarschuwing

Voordat een loonstop of loonopschorting kan worden opgelegd, dient de werknemer een schriftelijke waarschuwing te worden gegeven. Uit deze waarschuwing moet voldoende duidelijk blijken:

 • wat van de werknemer wordt verwacht,
 • per wanneer de werknemer uiterlijk alsnog aan deze verwachting moet voldoen, en
 • welke sanctie bij het niet voldoen door de werknemer zal worden opgelegd.

Halve dagen

Een loonstop of loonopschorting wordt altijd voor het gehele loon opgelegd. Werkt de werknemer bijvoorbeeld wel gedurende halve dagen, maar weigert hij passende arbeid voor de overige uren, dan wordt de gehele loonbetaling stopgezet.

In de hiervoor genoemde situaties waarin een loonstop kan worden ingezet, mag ook voor de lichtere sanctie van de loonopschorting worden gekozen. Andersom geldt dit niet.

Dit artikel is geschreven door: mr. Nienke Sprengers, Nspire Advocatuur

Meer weten over “Loonstop of loonopschorting bij een haperende re-integratie”?

Neem direct contact op

Voeg een reactie toe

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van interessant nieuws en branche-ontwikkelingen.
Bedankt voor het aanmelden! Je moet alleen nog even je e-mailadres bevestigen. Controleer je e-mail en volg de instructies.
Je e-mailadres wordt nooit gedeeld met derden.
Weet je zeker dat je niet op de hoogte wil blijven?
×
×
WordPress Popup Plugin
Inhoud winkelmand
There are no products in the cart!
Total
0,00
Continue Shopping
0