loonkostenvoordeel LKV wordt de nieuwe premiekorting

Loonkostenvoordeel (LKV) wordt de nieuwe premiekorting

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die iemand vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen. Hiermee wil de overheid kwetsbare groepen meer en betere kansen op de arbeidsmarkt geven. Per 1 januari 2018 vervangt het LKV de premiekortingsregelingen voor gehandicapte en oudere werknemers.

Voor wie?

Het LKV is er voor werknemers uit een van deze groepen:

A. oudere werknemers vanaf 56 jaar

B. werknemers met een arbeidsbeperking

C. werknemers uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

D. herplaatste arbeidsgehandicapte werknemers

 

Voordeel verschilt per groep

De hoogte is afhankelijk van de groep waartoe de nieuwe werknemer behoort. Voor de groepen A tot en met C bedraagt het voordeel maximaal 6000 euro per jaar (3,05 euro per verloond uur) en voor groep D geldt een maximum van 2000 euro per jaar (1,01 euro per verloond uur).

Wat zijn de voorwaarden?

Voor werknemers in alle groepen gelden de volgende voorwaarden. Hij of zij:

 • beschikt over een zogenaamde doelgroepverklaring,
 • heeft de doelgroepverklaring aan de werkgever ter beschikking gesteld,
 • is nog niet AOW gerechtigd op het moment van indiensttreding,
 • is verzekerd voor de werknemersverzekeringen, en
 • was gedurende de 6 maanden voor indiensttreding niet al in dienst bij deze werkgever.

 

Aanvullend aan deze voorwaarden gelden per groep de volgende voorwaarden:

Groep A: oudere werknemers

 • Op het moment van indiensttreding is de werknemer 56 jaar of ouder.
 • De werknemer had in de maand voordat hij in dienst kwam recht op een van de volgende uitkeringen:
  • Werkeloosheidsuitkering
  • Arbeidsongeschiktheidsuitkering
  • Inkomens ondersteuning Wajong
  • Bijstandsuitkering
  • Uitkeringen uit de EU, EER of Zwitserland die hetzelfde doel beogen als bovenstaande uitkeringen

 

Groep B: werknemers met een arbeidsbeperking

Voor deze groep geldt dat de werknemer voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

 • In de kalendermaand voor hij in dienst kwam, had hij recht op een WIA-uitkering, of een uitkering uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel heeft als de WIA-uitkering.
 • UWV heeft in een arbeidskundig onderzoek een aantal aanvullende voorwaarden gesteld.

 

Groep C: werknemers uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

In de kalendermaand voor indiensttreding voldoet de werknemer aan één van de volgende voorwaarden:

 • Op grond van de Wet Wajong heeft de werknemer recht op een uitkering of arbeidsondersteuning.
 • De werknemer heeft een WSW-indicatie (Wet sociale werkvoorziening).

Zie voor de overige voorwaarden de Wtl.

 

Groep D: herplaatsing arbeidsgehandicapte werknemers

 • In de kalendermaand voor herplaatsing had de werknemer recht op een WIA-uitkering of een vergelijkbare uitkering uit een land binnen de EU, EER of Zwitserland.

 

Tenslotte nog een paar weetjes

 • Voor de groepen A tot en met C geldt dat de werkgever het loonkostenvoordeel voor maximaal drie jaren mag aanvragen, terwijl dat voor groep D maximaal één jaar is.
 • De werkgever geeft in de aangifte loonheffingen aan dat hij/zij dit loonkostenvoordeel wil aanvragen. In de aangifte zet je de indicatie ‘LKV’ dus op JA. Dat moet ook gedaan worden voor iedere werknemer die valt onder het overgangsrecht.
 • Alle lopende premiekortingen voor de oudere en arbeidsgehandicapte werknemers worden per 1 januari 2018 onder voorwaarden omgezet naar het betreffende deel van de LKV. Dit is de overgangsregeling.
 • Tenslotte moet de werknemer zelf een doelgroepverklaring aanvragen bij UWV of gemeente waarvan hij de uitkering ontving. Het is ook mogelijk dat de werknemer de werkgever machtigt deze namens hem aan te vragen. Vervolgens wordt de verklaring gekoppeld aan zijn/haar burgerservicenummer en het loonheffingennummer van de werkgever.

Bron: Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

Meer weten over voordelen en regelingen? Lees ook:

Looncompensatie LIV bij werknemers met een laag loon

Heb jij recht op een tegemoetkoming jeugd minimumloon?

Loonkostensubsidie blijft tot medio 2019

 

Meer weten over “Loonkostenvoordeel (LKV) wordt de nieuwe premiekorting”?

Neem direct contact op

Voeg een reactie toe

Gratis e-book: Hoe start ik mijn eigen onderneming?
30 pagina's vol handige tips voor starters én MKB-ondernemers die al op weg zijn.*
*Maandelijks ontvang je daarnaast onze nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen op financieel, fiscaal en personeel gebied. Natuurlijk wordt je e-mailadres nooit gedeeld met derden.
Weet je zeker dat je het gratis e-book niet wilt ontvangen?
×
×
WordPress Popup Plugin
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0