loonbeslag regels berekening beslagvrije voet

Loonbeslag: regels, berekening en beslagvrije voet

27 februari 2019
Door:

Als jij als werkgever of jouw werknemer in financiële nood verkeert, bijvoorbeeld als je schulden in je onderneming hebt, is het mogelijk dat er beslag op het loon wordt gelegd. Wat zijn de regels bij loonbeslag? Hoe wordt het berekend? Wat is de beslagvrije voet? En hoe kan ik loonbeslag voorkomen? In dit blog lees je alles wat je moet weten over het loonbeslag.

Schulden en de gevolgen

Als een organisatie (de schuldeiser) een vordering heeft op een natuurlijk persoon (de schuldenaar), dan kan die organisatie twee dingen doen:

 1. beslag leggen op het vermogen of eigendommen van die persoon of zijn onderneming
 2. overgaan tot een zogenaamd loonbeslag.

Beslag op vermogen of eigendom

Als de schuldeiser van mening is dat de persoon in kwestie voldoende vermogen of eigendommen heeft, dan kan zij besluiten hierop beslag te laten leggen door een deurwaarder. Wordt er dan nog niet betaald, dan volgt openbare verkoop van de eigendommen. Met de opbrengst van die verkoop worden de schuld, alle te betalen renten en alle gemaakte kosten betaald.

Loonbeslag

Loonbeslag valt onder het zogenaamde derdenbeslag. Er wordt geen beslag gelegd bij de schuldenaar zelf, maar bij een derde, zoals zijn werkgever of een uitkeringsinstantie. Dit is een veel voorkomende situatie. Loonbeslag komt in twee vormen voor: conservatoir beslag en executoriaal beslag.

Wat is conservatoir loonbeslag?

Conservatoir beslag houdt in dat een deel van de inkomsten van de schuldenaar wordt gereserveerd in afwachting van een executoriaal beslag. Het wordt dus niet uitgekeerd aan de medewerker zelf. De schuldeiser krijgt zijn geld ook nog niet.

Het voordeel van dit beslag is dat de schuldeiser zeker weet dat het geld er zal zijn op het moment dat hij zijn vordering kan claimen.

Hoe werkt het?

Bij conservatoir beslag vraagt de schuldeiser aan de rechter toestemming om beslag te leggen. Dit gebeurt buiten een rechtszitting om. De schuldenaar wordt wel door de rechter gehoord en kan zijn kant van het verhaal toelichten.

Als de rechter conservatoir beslag toekent, moet er binnen een korte termijn een procedure worden gestart om een executoriaal beslag te vorderen. Anders wordt er langdurig geld ingehouden van het inkomen van een persoon, en dat is niet de bedoeling.

Wat is executoriaal loonbeslag?

Bij deze vorm wordt er loon ingehouden en uitgekeerd aan de schuldeiser om de schuld te vereffenen. Maar eerst wordt er een civielrechtelijke procedure, oftewel een rechtszaak, gestart.

De schuldenaar krijgt dan een dagvaarding en moet tijdens de rechtszaak verschijnen. Hij of zij kan dan ook verweer voeren.

Weigert de schuldenaar te betalen of kan hij niet betalen, dan wordt een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld. Gaat het om een belastingschuld, dan wordt een invorderingsambtenaar ingeschakeld. Die legt dan beslag op het loon, of op de eigendommen van de schuldeiser.

Wat is de beslagvrije voet?

De gerechtsdeurwaarder of de invorderingsambtenaar houdt altijd rekening houden met de beslagvrije voet.

Om ervoor te zorgen dat de schuldenaar niet nog meer in de problemen komt, moet de schuldenaar een minimaal niveau van inkomen behouden. Daar is de beslagvrije voet voor. De naam zegt het al. Dit is het deel van het inkomen waarover geen beslag mogelijk is.

Om die beslagvrije voet vast te stellen zijn er veel regels. De hoofdregel is dat de voet gelijk is aan 90% van de bijstandsnorm. Verder wordt er gekeken naar de gezinssamenstelling. Woont de schuldenaar alleen, heeft hij/zij kinderen, zijn er bijzondere omstandigheden. Ook de hoogte van het inkomen van de partner kan van invloed zijn.

Het is belangrijk dat de schuldenaar netjes opgeeft wat het inkomen van het huishouden is. De beslagvrije voet kan namelijk ook onder die norm van 90% worden vastgesteld als de gerechtsdeurwaarder niet goed wordt ingelicht.

Hoe voorkom je loonbeslag?

Als loonbeslag dreigt voor jou of voor een van jouw medewerkers, probeer dit dan voor te blijven en schakel tijdig een budgetcoach in. Op onze website wordt aan budgetcoaching ruim aandacht gegeven. Dreig je als ondernemer in het nauw te komen, lees dan ons verhaal op de pagina over ondernemerscoaching.

Als jij of jouw medewerker een dagvaarding ontvangt, schakel dan onmiddellijk een jurist in. Het liefst een die gespecialiseerd is in arbeidsrecht.

Wat te doen bij loonbeslag?

Beslag op het loon betekent bijna altijd dat jij of jouw medewerker in financiële nood verkeert.

In juni 2017 publiceerde het Nibud een onderzoek waarvan de conclusies nogal schokkend waren. Meer dan 60% van alle werkgevers heeft jaarlijks te maken met medewerkers in financiële problemen.

Iedere werknemer in nood kost de werkgever circa € 13.000 aan verminderde arbeidscapaciteit, hoger ziekteverzuim en verhoogd risico op diefstal.

Schakel in die situaties onmiddellijk een budgetcoach in. Deze gaat jou als werkgever ook veel geld besparen.

Is er sprake van loonbeslag voor jezelf of voor een van jouw medewerkers, schakel ook dan een jurist in. Het liefst een die gespecialiseerd is in arbeidsrecht.

Schuld bij de zorgverzekering

Medewerkers zijn verplicht zich te verzekeren voor zorg, middels de zorgverzekering. Helaas betalen niet alle medewerkers iedere maand hun zorgpremie. Het Zorginstituut Nederland heeft onder meer de taak om wanbetalers te benaderen.

Indien nodig vorderen zij ook loonbeslag bij de werkgever, het pensioenfonds of de uitkeringsinstantie. Zij volgen daarbij de eerder geschetste weg van de gang naar de rechter. Die beslist hier uiteindelijk over.

Loonbeslag en de salarisadministratie

De werkgever is wettelijk verplicht mee te werken aan het loonbeslag. De kosten van die medewerking mag je niet verhalen op jouw werknemer.

Hiertoe krijgt de werkgever een verzoek (beslagexploot) van de gerechtsdeurwaarder. Dit exploot is gebaseerd op het vonnis van de rechter.

Stap 1: overleg met medewerker                  

De eerste stap is dat je overlegt met de betrokken werknemer. Controleer samen met jouw medewerker of alle gegevens (hoogte van de schuld en aan wie) correct zijn. Zo voorkom je dat je loon gaat inhouden en uitkeren dat later verkeerd blijkt te zijn.

Stap 2: vul vragenlijst in

Bij het exploot zit ook een vragenlijst. Deze gaan voornamelijk over het inkomen van de medewerker. Vul deze in en stuur de lijst binnen 4 weken terug. Op basis van deze vragenlijst berekent de deurwaarder de beslagvrije voet.

Het kan zijn dat je als werkgever meerdere loonbeslagen van meerdere deurwaarders ontvangt. Je dient dan per exploot de vragenlijst in te vullen. De deurwaarder die als eerste beslag heeft gelegd, is uiteindelijk verantwoordelijk voor álle beslagen.

Stap 3: bereken zelf de beslagvrije voet

Het is verstandig om ook zelf, samen met jouw medewerker, de beslagvrije voet uit te rekenen. De rijksoverheid heeft hiervoor een website in het leven geroepen om jou daarbij te helpen.  Ook de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders heeft op zijn website een model beschikbaar gesteld.

Indien jouw berekening afwijkt van die van de deurwaarder, kun je direct met hem in gesprek.

Stap 4: verwerk in salarisadministratie

De beslagvrije voet wordt daarna verwerkt in de salarisadministratie. Het netto salaris dat overblijft, dient de werkgever over te maken aan de schuldeiser.

Een voorbeeld:

 

bruto salaris

-/- loonbelasting

-/- sociale premies

netto salaris

-/- beslagvrije voet

schuldaflossing

 

Het netto salaris mag worden overgemaakt aan de werknemer. De schuldaflossing aan de schuldeiser.

Privacy

Een loonbeslag is een gevoelig onderwerp. De werkgever dient ervoor te zorgen dat deze informatie ook privé blijft. Alle stukken worden daarom apart in het personeelsdossier bewaard. Als het gaat om stukken op papier, dan moeten ze bewaard worden in een aparte envelop. Zodra het beslag is opgeheven, dient de werkgever alle stukken hierover te vernietigen.

Hoe kun je de werknemer ondersteunen?

Als een medewerker in financiële nood verkeert, kun jij je als werkgever onsterfelijk maken door jouw werknemer te ondersteunen in deze vervelende omstandigheden. Dat kan op verschillende manieren.

Je kunt:

 • hem of haar hulp bieden in de vorm van een budgetcoach;
 • de schuld van de werknemer overnemen en een coulante terugbetalingsregeling overeenkomen of de schuld zelfs kwijtschelden;
 • namens de werknemer onderhandelen met de schuldeiser(s) en tot een schuldvermindering of een coulante betalingsregeling komen;
 • de werknemer een voorschot geven op zijn vakantiegeld, een bonus of 13e maand eerder betalen en op die manier helpen om (een deel van) de schuld te verlichten.

Samenvatting en tips:

 1. Je bent als werkgever verplicht mee te werken aan een loonbeslag;
 2. De werkgever heeft geen toestemming nodig van de werknemer om de inhoudingen te doen;
 3. Ben je als ondernemer zelf in financiële nood geraakt, schakel dan een ondernemerscoach in;
 4. Gaat het om een van jouw medewerkers, schakel snel een budgetcoach in om de werknemer te helpen eruit te komen;
 5. Houd de medewerker extra in de gaten. Signalen zijn piekeren, meer verzuim, minder arbeidsproductiviteit en minder oog voor arbo en veiligheid;
 6. Komt het tot een rechtszaak, schakel dan in het belang van jouw medewerker een arbeidsrechtadvocaat in;
 7. Je mag de kosten van dat beslag niet verhalen op jouw medewerker;
 8. Reken zelf de beslagvrije voet uit en start bij afwijking een discussie met de deurwaarder of invorderingsambtenaar;
 9. Als je de schuld(en) van jouw medewerker overneemt, ziet de Belastingdienst dit als loon en moet je hierover loonbelasting en premies betalen;
 10. Als je de werknemer helpt om uit het financiële moeras te komen, zorg er dan voor dat de werknemer de oorzaak van zijn schuld aanpakt, anders is de werknemer in no time weer in de problemen. Controleer dat ook regelmatig bij jouw werknemer;
 11. Als de medewerker in kwestie een leaseauto heeft en er komt een boete binnen, kun je deze niet verhalen op de werknemer. Dan komt hij namelijk onder het beslagvrije inkomen. Kom een regeling overeen met de medewerker. Bijvoorbeeld houd de boete in nadat het beslag is beëindigd of kom een incasso overeen waardoor jij de boete van de rekening van de medewerker kunt afschrijven;
 12. Het gaat hier om een gevoelig onderwerp, ga dus heel zorgvuldig met jouw kennis en alle stukken om.
 13. In 2019 is de rekenmethode voor de beslagvrije voet veranderd. Zo ook de aanlevering van de gegevens. Houd dit in de gaten.

 

Heb je vragen? Stel ze hieronder! Of neem direct contact op met een van onze adviseurs.

 

 

Meer weten over “Loonbeslag: regels, berekening en beslagvrije voet”?

Neem direct contact op

Voeg een reactie toe

Gratis e-book: Hoe start ik mijn eigen onderneming?
30 pagina's vol handige tips voor starters én MKB-ondernemers die al op weg zijn.*
*Maandelijks ontvang je daarnaast onze nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen op financieel, fiscaal en personeel gebied. Natuurlijk wordt je e-mailadres nooit gedeeld met derden.
Weet je zeker dat je het gratis e-book niet wilt ontvangen?
×
×
WordPress Popup Plugin
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0