Wat staat er in een arbeidsovereenkomst?

10 januari 2019
Door:

De arbeidsovereenkomst is een van de belangrijkste en meest voorkomende overeenkomsten. Ga maar na, in januari 2018 waren er ruim 8.6 miljoen werkenden in Nederland. En het overgrote deel daarvan werkt binnen een arbeidsovereenkomst. Iedere Nederlander krijgt dus wel een keer met een arbeidsovereenkomst te maken. Meestal als werknemer, soms als werkgever.

Arbeidsrelaties

Maar er zijn ook andere arbeidsrelaties, met dus andere contractvormen. Denk aan uitzendkrachtenzzp’erspayrolling (overeenkomst van opdracht), stagiaires (stage-overeenkomst) en vrijwilligers(vrijwilligersovereenkomst).

In dit artikel behandelen we de voorwaarden, de vorm, de gevolgen en de inhoud van de arbeidsovereenkomst op hoofdlijnen. In latere artikelen gaan we hier nog wat dieper op in.

Voorwaarden

De voorwaarden om te komen tot een arbeidsovereenkomst worden bepaald door drie factoren:

 1. Er is een gezagsverhouding waarin de werknemer ondergeschikt is. De werkgever kan de werknemer opdrachten geven en de werkinhoud bepalen.
 2. De werknemer krijgt loon voor het uitgevoerde werk. Dat mag loon in natura zijn.
 3. De werknemer voert het werk zelf uit. De werknemer mag niet een ander het werk laten uitvoeren.

ArbeidsovereenkomstVormvrij

De arbeidsovereenkomst is vormvrij. Hij mag schriftelijk worden overeengekomen, maar dat hoeft niet. De overeenkomst kan ook mondeling worden afgesloten. Ook dan is die rechtsgeldig en valt de overeenkomst onder het arbeidsovereenkomstenrecht.

 

 

Een mondelinge overeenkomst is echter veel moeilijker bewijsbaar. Dat is dus in de meeste gevallen niet aan te bevelen. Ook zijn er enkele clausules die alleen geldig zijn als die schriftelijk zijn overeengekomen. Je moet dan denken aan een concurrentiebeding, een proeftijdsbeding of een boetebeding.

Recht op loon en vakantiedagen

Na het overeenkomen van een arbeidsovereenkomst gelden er allerlei bepalingen. De werknemer krijgt recht op loon en op bijvoorbeeld doorbetaling van loon bij ziekte. Ook krijgt hij recht op een aantal vakantiedagen en op doorbetaling bij vakantie.

Lees hierover meer in de blog de algemene bepalingen van een arbeidsovereenkomst.

Ontslag

Daarnaast gelden er in een aantal gevallen spelregels rondom ontslag. Er kan onder bepaalde omstandigheden sprake zijn van ontslagbescherming. Ook een cao waartoe de werkgever verplicht behoort, kan allerlei bepalingen voorschrijven. In een cao wordt vaak een voorbeeld arbeidsovereenkomst meegeleverd.

In alle gevallen geldt dat zowel de werkgever als de werknemer zich goed (verantwoordelijk) moeten gedragen.

Verzekeringen en belasting

Bij een arbeidsovereenkomst geldt ook dat de werknemer verzekerd is voor de sociale werknemersverzekeringen. Dat zijn onder andere de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Arbeidsongeschiktheidswet (WAO), de Werkloosheidswet (WW). Verder wordt er loonbelasting ingehouden, die vervolgens door de werkgever wordt afgedragen aan de Belastingdienst.

Ben je werkzaam in een ander soort arbeidsrelatie, dan ben je vaak niet verzekerd en dien je zelf de inkomstenbelasting af te dragen.

De inhoud van een arbeidsovereenkomst

De inhoud van een arbeidsovereenkomst wordt onder meer bepaald door:

 1. de cao-bepalingen die van toepassing zijn,
 2. individuele afspraken die de werkgever maakt met de werknemer. Daarbij geldt dat een afspraak die strijdig is met bepalingen uit de cao of het Burgerlijk Wetboek (BW) niet geldig is, en
 3. wettelijke bepalingen, bijvoorbeeld het recht van een werknemer op een minimum aantal vakantiedagen.

Rechter toetst redelijkheid

Verder wordt een arbeidsovereenkomst altijd door een rechter getoetst op redelijkheid en billijkheid. Voor zover dit gaat over zaken die niet duidelijk in de wet, de cao of de overeenkomst zijn geregeld. De wet schrijft voor dat de werkgever zich als een goed werkgever dient te gedragen en de werknemer als een goed werknemer. Wat dit in de praktijk precies voorstelt, wordt door de rechter bepaald.

Gezag

Als laatste is het gezag van belang. De werkgever heeft gezag over de werknemer en kan dus invulling geven aan de inhoud van de overeenkomst. Bijvoorbeeld door instructies te geven over het werk en hoe het werk moet worden uitgevoerd. De werkgever mag binnen redelijkheid ook vragen aan de werknemer om overwerk te verrichten, ook als het verrichten van overwerk niet in de arbeidsovereenkomst of de cao is geregeld.

Schriftelijke bevestiging

De werkgever moet binnen één maand na aanvang van de werkzaamheden de gemaakte afspraken op schrift verstrekken. Dit geldt ook als je mondeling een arbeidsovereenkomst bent aangegaan. Er moet onder andere worden vermeld wat het loon is, wat de duur van de overeenkomst is, welke functie je hebt, wat jouw vakantierechten zijn en hoeveel vakantiegeld er wordt betaald.

Als de werkgever dit niet bij inspectie (door Sociale Zaken en Werkgelegenheid) kan overleggen, wordt in de meeste gevallen een boete opgelegd voor iedere persoon voor wie de werkgever in gebreke is gebleven. En dat kan behoorlijk in de papieren lopen. Houd dit dus goed bij in een personeelsadministratie.

Welke gegevens bevestigen

De gegevens die de werkgever schriftelijk moet bevestigen zijn onder andere:

 • de naam en woonplaats van werkgever en werknemer
 • de plaats waar de arbeid verricht moet worden
 • de functie of het soort werk dat moet worden gedaan
 • de datum van indiensttreding
 • de duur van het contract (bij een tijdelijk contract)
 • hoeveel uur er gewerkt moet worden (per dag of per week)
 • de hoogte van het salaris en wanneer dit wordt uitbetaald
 • de hoogte van de vakantietoeslag
 • het aantal vakantiedagen
 • de duur van de opzegtermijn

 

Eventueel kun je deze gegevens ook opnemen:

 • de lengte van jouw proeftijd
 • een pensioenregeling
 • een concurrentiebeding
 • welke collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van toepassing is

Bron, onder andere: Rijksoverheid

Tot slot

Wil je meer weten over (uitbesteden van)

Op de website van het Masters netwerk is veel informatie beschikbaar. Bovendien vind je in onze kennisbank heel veel informatie over ondernemerschap en wet- en regelgeving. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

Het Masters Netwerk is dé specialist op het gebied van online ondersteuning van MKB-ondernemers op financieel, fiscaal en personeel gebied. Ook ondersteunen wij, samen met onze partners, ondernemers op andere gebieden als:

Neem eens een kijkje in onze webshop met mooie aanbiedingen voor slimme ondernemers.

een goede arbeidsovereenkomst kan je veel ellende besparen

Masters netwerk, jouw juridische adviseur

Voeg een reactie toe

Gratis e-book: Hoe start ik mijn eigen onderneming?
30 pagina's vol handige tips voor starters én MKB-ondernemers die al op weg zijn.*
*Maandelijks ontvang je daarnaast onze nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen op financieel, fiscaal en personeel gebied. Natuurlijk wordt je e-mailadres nooit gedeeld met derden.
Weet je zeker dat je het gratis e-book niet wilt ontvangen?
×
×
WordPress Popup Plugin
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0