Wat is een winst- en verliesrekening?

21 mei 2019
Door:

De winst- en verliesrekening (V&W) uitgelegd

De verlies- en winstrekening wordt ook wel resultatenrekening of exploitatierekening genoemd. Sommigen noemen het ook Staat van Baten en Lasten. De V&W rekening is een vast onderdeel van de jaarrekening, naast de balans en het kasstroomoverzicht.

Winst en VerliesrekeningDe V&W rekening geeft inzicht in de behaalde winst of het verlies in een bepaalde periode. Het is een overzicht van alle opbrengsten en kosten. Het saldo tussen die twee bepaalt of er met winst of met verlies is gedraaid in die periode. Is het saldo positief, meer opbrengsten dan kosten, dan is er met winst gedraaid. Is het saldo negatief, de kosten zijn groter dan de opbrengsten, dan is er sprake van verlies.

De opbrengsten (baten) worden gevormd door alle omzetten (verkopen), door ontvangen renten en andere inkomsten, De kosten worden gevormd door salarissen, door afschrijvingen, door inkopen, enzovoort.

In de praktijk worden twee modellen gebruikt voor de winst- en verliesrekening, het functioneel model en het categorale model.

Het functionele model is de meest bekende en bestaat uit:

Opbrengsten

+ netto-omzet

– kostprijs van de omzet

= bruto-omzetresultaat

 

Kosten
+ verkoopkosten

+ algemene kosten

+ beheerskosten

+ salarissen en sociale lasten

= totale kosten

 

Resultaatberekening

+ bruto-omzetresultaat

–  totale kosten

+ overige opbrengsten (b.v. rentebaten)

= resultaat vóór belastingen

– belastingen

+ aandeel in winst of verlies van deelname in andere ondernemingen

= resultaat na belastingen

Het geheel is best complex te noemen, zeker als omzetten en/of kosten over meerdere jaren moeten worden verdeeld. En ook wijzigingen in voorraden, geactiveerde producten, opbrengsten van effecten, waardering van onroerend goed of grondposities maken het opstellen niet gemakkelijker.

Tot slot

Wil je meer weten over (uitbesteden van)

Op de website van het Masters netwerk is veel informatie beschikbaar. Bovendien vind je in onze kennisbank heel veel informatie over ondernemerschap en wet- en regelgeving. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

Het Masters Netwerk is dé specialist op het gebied van online ondersteuning van MKB-ondernemers op financieel, fiscaal en personeel gebied. Ook ondersteunen wij, samen met onze partners, ondernemers op andere gebieden als:

Neem eens een kijkje in onze webshop met mooie aanbiedingen voor slimme ondernemers.

hulp nodig bij het opstellen van een W&V rekening?

Masters netwerk, jouw financiële rots in de branding

Voeg een reactie toe

Gratis e-book: Hoe start ik mijn eigen onderneming?
30 pagina's vol handige tips voor starters én MKB-ondernemers die al op weg zijn.*
*Maandelijks ontvang je daarnaast onze nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen op financieel, fiscaal en personeel gebied. Natuurlijk wordt je e-mailadres nooit gedeeld met derden.
Weet je zeker dat je het gratis e-book niet wilt ontvangen?
×
×
WordPress Popup Plugin
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0