Wat is een accountantsverklaring?

28 april 2019
Door:

De accountantsverklaring uitgelegd

Wikipedia omschrijft de accountantsverklaring als volgt:
Een accountantsverklaring is een verklaring van een registeraccountant of accountant-administratieconsulent bij een overzicht met historische financiële informatie.

De AFM omschrijft het als:
Een accountantsverklaring is een verklaring over de getrouwheid van de jaarrekening.

Een registeraccountant (RA) of een accountant-administratieconsulent (AA) geeft de accountantsverklaring af. Een verklaring die door iemand anders dan een van beide is afgegeven, heeft in de ogen van de belastingdienst, de AFM (Autoriteit Financiële Markten), de Bank, de subsidiegever, enzovoort, geen enkele waarde.  De registeraccountant (RA) en de accountant-administratieconsulent (AA) zijn gecertificeerd door de NBA, de officiële Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De RA en de AA  hebben ook een studieverplichting die ervoor zorgt dat zij alle relevante wijzigingen in wet- en regelgeving blijven volgen. Een boekhouder of administrateur heeft die certificering en die studieverplichting niet. Daarom mogen zij ook geen accountantsverklaring afgeven. Natuurlijk zijn er veel boekhouders die ook alle relevante zaken goed bijhouden, maar dit wordt niet wettelijk afgedwongen.

accountantsverklaringSoorten verklaring

Er zijn verschillende soorten verklaringen. De samenstellingsverklaring, de controleverklaring en de beoordelingsverklaring. De verklaringen worden praktisch altijd bij een jaarrekening afgegeven. Soms is een verklaring wettelijk vereist, soms eist een (grote) opdrachtgever (aanbestedingen) , een kredietverlener of subsidiegever dit. Hieronder behandelen we in het kort wat de meeste gebruikte verklaringen inhouden.

De samenstellingsverklaring

In deze verklaring geeft de accountant aan wat de opdracht is die hij van het bestuur van de onderneming heeft meegekregen. Vervolgens vermeldt de accountant wat de verantwoordelijkheden zijn van het bestuur en van hemzelf.
De accountant onderzoekt niet of de informatie die aan hem is gegeven voor het opstellen van de jaarrekening correct en volledig is. De accountant gaat na of de jaarrekening aansluit bij zijn beeld van de organisatie. Sluit dat beeld niet aan, dan vraagt de accountant aanvullende informatie aan het bestuur. De accountant geeft met de samenstellingsverklaring uitdrukkelijk geen oordeel of conclusie over de juistheid van de jaarrekening.

De beoordelingsverklaring

Bij deze opdracht gaat de accountant na of de jaarrekening een goede representatie is van de werkelijke situatie van de onderneming. Om dat te kunnen doen denkt  hij onder meer na over wat er fout kan gaan in de werkprocessen en de informatiesystemen van de onderneming. Hij richt zijn informatievergaring en beoordeling vervolgens en met name daarop.

De controleverklaring

Dit is de zwaarste van de verklaringen en vraagt ook de meeste arbeid van de accountant. De controleverklaring moet de gebruiker (bank, subsidiegever, opdrachtgever,…) de zekerheid geven dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de situatie bij de onderneming. Ook bij aankoop/verkoop van een organisatie verlengt de koper vaak een controleverklaring. De gebruiker moet daarop beslissingen kunnen nemen.

Werkwijze bij de controleverklaring

De accountant denkt net als bij de beoordelingsverklaring na over wat er fout kan gaan in de organisatie. Maar hij gaat nu verder met zijn controles en hij vraagt bijvoorbeeld afnemers naar hun facturen en rekeningsaldi. Hij vraagt informatie op bij mensen binnen en buiten de organisatie. Hij neemt steekproeven, bijvoorbeeld om de voorraden te controleren, enzovoort.
Meestal is het zo dat eventuele afwijkingen worden besproken met het bestuur wat vervolgens leidt tot correcties in de jaarrekening, mits die nog niet is gepubliceerd. Daardoor zullen ook de meeste controleverklaringen goedkeurend zijn. Maar soms geeft de accountant een verklaring met beperking af of een afkeurende verklaring. Als de accountant naar zijn mening onvoldoende informatie heeft gekregen, dan kan hij een oordeelonthouding afgeven.

De accountantsverklaring (controleverklaring) wordt wettelijk geëist als er sprake is van het volgende:

  • De rechtspersoon is een NV, BV, Stichting, Vereniging of Coöperatie en voldoet aan 2 of meer van de volgende voorwaarden
    • De balanstotaal is hoger dan € 6 miljoen
    • De omzet is meer dan € 12 miljoen
    • De organisatie heeft meer dan 50 (FTE) medewerkers in dienst
  • Inbreng van een eenmanszaak of VOF in een BV

denk je een accountantsverklaring nodig te hebben?

Masters netwerk, experts in accounting

Voeg een reactie toe

Gratis e-book: Hoe start ik mijn eigen onderneming?
30 pagina's vol handige tips voor starters én MKB-ondernemers die al op weg zijn.*
*Maandelijks ontvang je daarnaast onze nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen op financieel, fiscaal en personeel gebied. Natuurlijk wordt je e-mailadres nooit gedeeld met derden.
Weet je zeker dat je het gratis e-book niet wilt ontvangen?
×
×
WordPress Popup Plugin
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0