Wat is dividend?

4 augustus 2020
Door:

Wat is dividend

Dividend is een winstuitkering van een onderneming aan haar aandeelhouders (eigenaren). Die onderneming is dan wel een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap en geen eenmanszaak of vennootschap onder firma. Die laatste twee hebben geen aandelen en aandeelhouders, de winst van die ondernemingen is gelijk ook het inkomen van de eigenaar of eigenaren. De winst die de besloten vennootschap heeft behaald verdeeld men, meestal maar een gedeelte van die winst, over de aandeelhouders. Voor ieder aandeel dat iemand bezit, krijgt hij/zij een bedrag uitgekeerd. Voorbeeld: de BV heeft, na belastingen, 10.000 euro winst gemaakt. Daarvan mag volgens de statuten maximaal 60% worden uitgekeerd als dividend. Het aantal aandelen dat is uitgegeven door de BV bedraag 100.  Het dividend bedraagt dan (10.000*60%)/100=60 euro per aandeel.

dividendbelastingWat is dividendbelasting

Over dat dividend houdt de BV wel belasting in en zij draagt dit af aan de Belastingdienst. Ook hier houden onze schatkistbewaarders hun hand op. Deze belasting noemen we dividendbelasting.

Op dit moment (2020) is de belasting die de onderneming moet inhouden 15% over de dividenduitkering. Aangifte en betaling van die belasting moet de onderneming doen binnen 1 maand na het beschikbaar stellen van het dividend. Als er buitenlandse aandeelhouders zijn, dan zijn er aparte regels. Raadpleeg een fiscalist of accountant. Heb je die niet, vraag het ons.

De aandeelhouder die dividend heeft ontvangen geeft dat op in Box 2 van de inkomstenbelasting en moet over het bruto bedrag 26,25% belasting betalen (2020, in 2021 is dat percentage 26,9%), maar kan de 15% die al is ingehouden door de onderneming weer verrekenen op  de aangifte inkomstenbelasting. Voorbeeld: de aandeelhouder van ons eerste voorbeeld heeft 50 aandelen. Zijn dividend is dan 3000 euro. De BV heeft daarop 15% (=450 euro) ingehouden en al afgedragen aan de Belastingdienst. De aandeelhouder heeft het restant ontvangen, zijnde 3000-450= 2550 euro. De aandeelhouder geeft in box 2 3000 euro op als bruto dividend en moet daar 26,25% = 787,50 euro belasting over rekenen. Hij mag vervolgens de dividendbelasting die de BV al heeft ingehouden daarvan aftrekken. De uiteindelijke aanslag bedraagt dan 787,50 – 450  = 337,50 euro.

Meer over de dividenduitkering

De winst uitkeren lijkt een goedkope(re) manier om geld naar privé over te hevelen. Let daarbij wel op het volgende:

  • In de statuten van de onderneming staat vaak vermeld welke regels er gelden voor het uitkeren van winst. Hoeveel van de winst mag worden uitgekeerd, is tussentijdse uitkering toegestaan, enzovoort.
  • Na het vaststellen van de jaarrekening kan de Algemene vergadering van Aandeelhouders besluiten tot winstuitkering. Dit legt men vast in de notulen van die vergadering.
  • Het bestuur / de directie moet instemmen met de dividend uitkering. Dit kan worden geweigerd als daarmee het voortbestaan van de onderneming in gevaar wordt gebracht. Eventueel voert de directie een uitkeringstoets uit, die vaststelt of de onderneming ook na het betalen van de winstuitkering nog aan haar verplichtingen kan voldoen.
  • Het bestuur kan aansprakelijk worden gesteld evenals de aandeelhouders als die hadden kunnen / moeten weten dat het voortbestaan in gevaar zou komen door de winstuitkering.
  • Voor DGA’s geldt ook nog de “regeling gebruikelijk loon DGA”. Als niet tenminste 46.000 euro (stand 2020) als bruto salaris is betaald aan de DGA, mag de BV de winst niet uitkeren. In verband met de corona uitbraak zijn er voor 2020 wat aanvullende regels, lees die in de blog “verlagen gebruikelijk loon DGA in 2020”
  • Uitkering van winst leidt tot een lager eigen vermogen en een lagere solvabiliteit. Banken en andere kredietverstrekkers letten daar erg op.

Hoeveel dividend / winst mag je uitkeren?

In veel gevallen is dus in de statuten vastgelegd hoeveel van de gemaakte winst mag worden uitgekeerd en hoeveel er dus wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de onderneming. Wie wat krijgt is vervolgens afhankelijk van het aantal en soort aandelen dat men heeft. Bijvoorbeeld: bij preferente aandelen wordt de winst slechts uitgekeerd tot een vooraf gesteld percentage van de nominale waarde van de aandelen. Alle winst die daarna overblijft, kan worden uitgekeerd aan de andere soorten aandelen / aandeelhouders.

Tot slot

Wil je meer weten over (uitbesteden van)

Op de website van het Masters netwerk is veel informatie beschikbaar. Bovendien vind je in onze kennisbank heel veel informatie over ondernemerschap en wet- en regelgeving. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

Het Masters Netwerk is dé specialist op het gebied van online ondersteuning van MKB-ondernemers op financieel, fiscaal en personeel gebied. Ook ondersteunen wij, samen met onze partners, ondernemers op andere gebieden als:

Neem eens een kijkje in onze webshop met mooie aanbiedingen voor slimme ondernemers.

Fiscale of financiële hulp nodig bij dividend en dividendbelasting ?

Masters netwerk, jouw fiscale adviseur

Voeg een reactie toe

Gratis e-book: Hoe start ik mijn eigen onderneming?
30 pagina's vol handige tips voor starters én MKB-ondernemers die al op weg zijn.*
*Maandelijks ontvang je daarnaast onze nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen op financieel, fiscaal en personeel gebied. Natuurlijk wordt je e-mailadres nooit gedeeld met derden.
Weet je zeker dat je het gratis e-book niet wilt ontvangen?
×
×
WordPress Popup Plugin
Shopping cart
There are no products in the cart!
Continue shopping
0