Werknemersverzekeringen

23 februari 2019
Door:

Wat zijn werknemersverzekeringen

De werknemersverzekeringen verzekeren werknemers tegen het verlies aan inkomen als ze werkloos, arbeidsongeschikt of ziek worden. Bij de werknemersverzekeringen is de hoogte van de uitkering afhankelijk van het loon waarover premie is betaald. Bij de volksverzekeringen is die samenhang er niet.

De werknemersverzekeringen gelden alleen voor werknemers en voor degenen die met werknemers worden gelijkgesteld. Over hun loon worden premies werknemersverzekeringen geheven. Ook mensen die een uitkering ontvangen, betalen mee aan deze premies. De Belastingdienst heft en int de premies werknemersverzekeringen.

werknemersverzekeringen

Vier verschillende premies

De premies werknemersverzekeringen worden geheven voor:

het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof).
Het gaat hier voornamelijk om premies voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (WAO) en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Daarnaast financiert dit fonds de uitkeringen ingevolge de Ziektewet (ZW) voor vangnetters met een dienstverband (no-riskpolis, ziekte tijdens zwangerschap, orgaandonatie).

de Werkhervattingskas (Whk).
Het gaat hier voornamelijk om gedifferentieerde premies voor de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), met name voor de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (Wga). Daarnaast financiert dit fonds de uitkeringen ingevolge de Ziektewet (ZW) voor vangnetters zonder dienstverband (ziek bij einde dienstverband, ziek in de WW).

het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf).
Dit fonds financiert voornamelijk de uitkeringen ingevolge de Werkloosheidswet (WW) voor een werkloosheid langer dan een half jaar.

de Sectorfondsen (Sf).
De sectorfondsen financieren de uitkeringen ingevolge de Werkloosheidswet (WW) voor een werkloosheid korter dan een half jaar gefinancierd. In het verleden werden deze fondsen de Wachtgeldfondsen (Wgf) genoemd.

Heffing bij werkgever

De werkgever betaalt deze premies. Een deel van de premies (maximaal 50% van de premie Whk, maar niet van de ZW-flex-component) mag de werkgever inhouden op het nettoloon van de werknemer. Niet alle werkgevers doen dit.

Alle werkgevers vallen van rechtswege onder de werknemersverzekeringen. Op basis van de activiteiten van de onderneming deelt de Belastingdienst de onderneming in bij een sector. Onder welke sector een werkgever valt, hangt dus af van de werkzaamheden die de onderneming voornamelijk verricht.

Voor kleine en middelgrote werkgevers is de indeling ook van belang voor de hoogte van de gedifferentieerde premie werkhervattingskas (Whk).

 

DGA en werknemersverzekeringen

De directeur-groot-aandeelhouder (DGA) is niet verzekerd voor werknemersverzekeringen.  Het is dan ook verstandig als de DGA zichzelf in de particuliere sector verzekert tegen inkomensverlies bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. De DGA is ook niet verzekerd voor werkloosheid. Hij / zij kan daar zelf een financiële buffer voor aanleggen zodat hij/zij een eventuele periode van geen of minder inkomen zelf kan overbruggen. Hoe groot die buffer is, hangt af van de lengte van de periode die de DGA wil overbruggen en het inkomen dat hij in die periode wil genieten.

De DGA betaalt uiteraard deze werknemerspremies dan ook niet.

Tot slot

Wil je meer weten over (uitbesteden van)

Op de website van het Masters netwerk is veel informatie beschikbaar. Bovendien vind je in onze kennisbank heel veel informatie over ondernemerschap en wet- en regelgeving. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

Het Masters Netwerk is dé specialist op het gebied van online ondersteuning van MKB-ondernemers op financieel, fiscaal en personeel gebied. Ook ondersteunen wij, samen met onze partners, ondernemers op andere gebieden als:

Neem eens een kijkje in onze webshop met mooie aanbiedingen voor slimme ondernemers.

jouw salarisadministratie uitbesteden aan een specialist?

Masters netwerk, jouw salaris adviseur

Voeg een reactie toe

Gratis e-book: Hoe start ik mijn eigen onderneming?
30 pagina's vol handige tips voor starters én MKB-ondernemers die al op weg zijn.*
*Maandelijks ontvang je daarnaast onze nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen op financieel, fiscaal en personeel gebied. Natuurlijk wordt je e-mailadres nooit gedeeld met derden.
Weet je zeker dat je het gratis e-book niet wilt ontvangen?
×
×
WordPress Popup Plugin
Shopping cart
There are no products in the cart!
Continue shopping
0