Dit moet je weten over “Stage” en “Stagevergoeding”

21 juni 2022
Door:

Stage en stagevergoeding

Studenten van allerlei opleidingen en niveaus moeten tijdens hun studie en als onderdeel van die studie werkervaring opdoen en hun kennis in de praktijk zelf ook toepassen. We noemen zo’n periode een stage en de student een stagiair.

Omdat de nadruk ligt op leren heeft de student in die periode geen recht op het minimumloon. Dat is wel het geval als de student gewoon zou werken en een arbeidsovereenkomst heeft. In zo’n geval heeft die student recht op het minimumloon.

Stage, de vergoeding

Heeft een stagiair recht op een vergoeding voor zijn stage? Het antwoord is NEE. Een werkgever is niet verplicht om een stagevergoeding te geven. Een werkgever is wel verplicht om de student te coachen en begeleiden. In veel gevallen zal de werkgever een mentor of coach aanwijzen die de student kennis aanreikt en begeleidt.

stagevergoedingHoogte stage vergoeding

Ofschoon dus niet verplicht, geven veel werkgevers wel degelijk een vergoeding aan de stagiair. De hoogte van die vergoeding is soms mede afhankelijk van het onderwijsniveau.

De rijksoverheid hanteert een vaste vergoeding, die zowel voor MBO, HBO als WO studenten geldt. Voor 2022 bedraagt die vergoeding 652 euro per maand bij een stage van 40 uur en een duur van één maand of langer. Het maakt voor de rijksoverheid ook niet uit wat voor soort stage het betreft. Een meeloopstage, onderzoekstage of afstudeerstage, ze zijn beloning-technisch voor de rijksoverheid allemaal hetzelfde.

Bij werkgevers in andere sectoren zie je vaak vergoedingen betaald worden tussen 250 euro en 450 euro per maand bij een stageweek van 40 uur. Er wordt ook vaak een verschil gemaakt tussen een gewone stage en bijvoorbeeld een afstudeerstage. Die laatste krijgt dan een hogere vergoeding dan de eerste.

De stagevergoeding is een bruto bedrag. Er zal door de werkgever loonheffing worden ingehouden. Heeft de stagiair aangegeven dat de loonheffingskorting mag worden toegepast, dan betaalt hij veel minder loonheffing en houdt de stagiair meer netto over. Een stagiair doet er goed aan om slechts bij één werkgever de loonheffingskorting te laten toepassen. Doet hij dat niet, dan loopt hij de kans een belastingaanslag te krijgen omdat hij te veel korting heeft genoten.

Dit geldt niet als de werkgever de vergoeding niet aan de student uitbetaalt, maar aan de school die de vergoeding vervolgens dan niet doorgeeft aan de student maar gebruikt voor algemene schoolactiviteiten.

Stage overeenkomst en -voorwaarden

Een stageovereenkomst wordt vaak tussen school, werkgever en student/stagiair afgesloten. Soms alleen tussen werkgever en stagiair. Wat in zo’n overeenkomst meestal wordt overeengekomen zijn de volgende onderwerpen:

  • Startdatum en duur van de stage periode;
  • Aantal uren stage per week;
  • De leerdoelen van de stage;
  • Eventueel: de vergoeding die de student krijgt;
  • De aanspraak op vakantie-uren
  • Wanneer en hoe de beoordeling door de werkgever plaatsvindt.

Een stagiair van 16 of 17 jaar mag niet meer dan 9 uur per dag of 45 uur in een week ingezet worden. Daarbij tellen de schoolse uren ook mee. Dus, heeft de student 5 uur op school gezeten, dan mag hij die dag nog maar 4 uur ingezet worden binnen het bedrijf. Per 4 weken is de maximale arbeidstijd gemiddeld 40 uur. Voor 18 jaar en ouderen gelden andere tijden. Ook voor stagiairs geldt namelijk de arbeidstijdenwet. En uiteraard een CAO mocht die van toepassing zijn.

Eventuele reis- en verblijfkosten kunnen vergoed worden, bijvoorbeeld als de stagiair geen gebruik kan maken van zijn ov-studentenkaart voor het reizen tussen zijn verblijfplaats en de locatie waar de stage plaatsvindt.

Verzekeringen

Een stagiair die een stagevergoeding ontvangt, is verzekerd voor de Ziektewet, maar niet voor de andere werknemersverzekeringen als bijvoorbeeld de werkloosheidswet. De school moet er voor zorgen dat de student verzekerd is voor schade die hij tijdens de stage toebrengt aan de werkgever of aan anderen. Als de school niet betrokken is bij de stage(overeenkomst), dan kan de werkgever de schade verhalen op de stagiair. Uiteraard alleen als de schade verwijtbaar is aan de stagiair. Een aansprakelijkheidsverzekering (zelf afgesloten of via de ouders) is dan wel een uitkomst.

Als de stagiair schade lijdt door toedoen van de werkgever, dan kan de stagiair deze op de werkgever verhalen.

Vakantie-uren

Als een stage langer dan één maand duurt, dan heeft de stagiair recht op vakantie-uren. Bij een stage van 40 uur per week bedraagt die 160 uren voor een heel jaar. Dit is gelijk aan het wettelijk aantal vakantie-uren waar iedere werknemer recht op heeft. Duurt de stage korter dan een jaar of zijn het aantal uren per week minder dan 40, dan wordt het recht op vakantie-uren evenredig vastgesteld. Tijdens de vakantie-uren wordt de stagevergoeding gewoon doorbetaald.

In overleg met jouw werkgever kan je bepalen wanneer die vakantie-uren worden opgenomen. Het is dus niet vanzelfsprekend dat je vrij hebt tijdens de schoolvakanties.

Subsidie

Voor sommige soorten stage kan de werkgever in aanmerking komen voor de subsidieregeling praktijkleren van de rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Tot Slot

En wil je meer weten over (uitbesteden van)

Op de website van het Masters netwerk is veel informatie beschikbaar. Bovendien vind je in onze kennisbank heel veel informatie over ondernemerschap en wet- en regelgeving. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

Het Masters Netwerk is dé specialist op het gebied van online ondersteuning van MKB-ondernemers op financieel, fiscaal en personeel gebied. Ook ondersteunen wij, samen met onze partners, ondernemers op andere gebieden.

Neem eens een kijkje in onze webshop met mooie aanbiedingen voor slimme ondernemers.

Meer weten of hulp nodig?

Masters netwerk, jouw salaris adviseur

Voeg een reactie toe

Gratis e-book: Hoe start ik mijn eigen onderneming?
30 pagina's vol handige tips voor starters én MKB-ondernemers die al op weg zijn.*
*Maandelijks ontvang je daarnaast onze nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen op financieel, fiscaal en personeel gebied. Natuurlijk wordt je e-mailadres nooit gedeeld met derden.
Weet je zeker dat je het gratis e-book niet wilt ontvangen?
×
×
WordPress Popup Plugin
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0