Aandeelhoudersvergadering uitgelegd

2 maart 2019
Door:

Wat is de Algemene vergadering van Aandeelhouders

Alle aandeelhouders van een NV of BV (eigenaren van aandelen in het bedrijf) zijn verenigd in de Algemene vergadering van Aandeelhouders, kortweg de AvA.  De AvA vergadert meestal één keer per jaar. De aandeelhoudersvergadering heeft alle bevoegdheden. Soms zijn een of meer bevoegdheden door de statuten overgedragen aan derden. De AvA kan de bestuurder(s) en/of de directie van de onderneming ontslaan, aannemen en hun salariëring vaststellen. Ook is het soms zo geregeld dat een bestuurder voor bepaalde rechtshandeling toestemming moet vragen aan de aandeelhoudersvergadering. 

De aandeelhoudersvergadering wordt tenminste 1 keer per jaar bijeengeroepen. Dit moet binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar plaatsvinden. Het Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn bevoegd om een aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen. Verder zijn er veel bepalingen waar rekening mee moet worden gehouden. Micro of kleine ondernemingen zullen in de praktijk veel van die bepalingen niet of in geringe mate navolgen.Zij hebben over het algemeen ook maar één of enkele aandeelhouders.

aandeelhoudersvergadering

Besluitvorming aandeelhoudersvergadering

De aandeelhoudersvergadering besluit altijd over: 

  • Vaststelling van de jaarrekening  
  • Bepaling van de dividenduitkering 
  • Benoemen en ontslaan van directieleden, bestuursleden en commissarissen 
  • Goedkeuren van eventuele statuten wijzigingen 
  • Goedkeuren van de notulen van de vergaderingen

Vastlegging / Notulen

Grote ondernemingen laten de notulen vastleggen door een notaris. Kleine ondernemingen nemen genoegen met een korte vastlegging van een aantal besluiten die de vergadering heeft genomen. Bijvoorbeeld het goedkeuren van de jaarrekening en het verlenen van decharge aan de directie van het bedrijf. Is de bestuurder ook de enig aandeelhouder, dan wordt meestal afgesproken dat de aandeelhoudersvergadering plaatsvindt bij de bespreking  van de jaarrekening met de accountant.  De accountant zal dan meestal ook de verslaglegging, de notulen van die vergadering / meeting voor zijn rekening nemen. En de notulen deponeren bij de Kamer van Koophandel, dat is verplicht.

Tot slot

Wil je meer weten over (uitbesteden van)

Op de website van het Masters netwerk is veel informatie beschikbaar. Bovendien vind je in onze kennisbank heel veel informatie over ondernemerschap en wet- en regelgeving. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

Het Masters Netwerk is dé specialist op het gebied van online ondersteuning van MKB-ondernemers op financieel, fiscaal en personeel gebied. Ook ondersteunen wij, samen met onze partners, ondernemers op andere gebieden als:

Neem eens een kijkje in onze webshop met mooie aanbiedingen voor slimme ondernemers.

het opstellen en publiceren van de notulen van de AvA uitbesteden?

Masters netwerk, jouw boekhoud-rots in de branding

Voeg een reactie toe

Gratis e-book: Hoe start ik mijn eigen onderneming?
30 pagina's vol handige tips voor starters én MKB-ondernemers die al op weg zijn.*
*Maandelijks ontvang je daarnaast onze nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen op financieel, fiscaal en personeel gebied. Natuurlijk wordt je e-mailadres nooit gedeeld met derden.
Weet je zeker dat je het gratis e-book niet wilt ontvangen?
×
×
WordPress Popup Plugin
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0