belastingaangifte zzp

Hoe doe ik mijn belastingaangifte als zzp’er?

11 maart 2021
Door:

Belastingaangifte doen is een vervelende, maar noodzakelijke taak. Als ondernemer kun je er verschillende voordelen uithalen die vaak over het hoofd worden gezien. Als je het zelf te lastig vindt, kun je een belastingadviseur of een accountant in de arm nemen. Als je toch zelf je aangifte gaat doen, dan moet je het wel goed doen. Waar moet je rekening mee houden?

Dit artikel beschrijft hoe je de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2020 doet. De aangifte over het jaar 2019 had op 1 mei 2020 binnen moeten zijn. Heb je hier vragen over of wil weten of je nog uitstel kunt aanvragen/verlengen? Lees hier dan meer over op de website van de Belastingdienst.

Bij de aangifte inkomstenbelasting spelen twee belangrijke vragen:

  • Ben je ondernemer voor de Belastingdienst?
  • Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Ben je ondernemer voor de Belastingdienst?

Hoewel je bent ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel houdt dat niet automatisch in dat de belastinginspecteur je ook als zelfstandig ondernemer ziet. De belastinginspecteur kan een ‘zzp’er’ in sommige gevallen toch zien als een werknemer in loondienst. Om dit te voorkomen moet je in ieder geval zorgen dat duidelijk is dat je zelfstandig bent door geen gezagsverhouding met je opdrachtgever te hebben, als zelfstandige meerdere opdrachtgevers te hebben (minimaal 3 is over het algemeen veilig), als zelfstandige zelf debiteuren- en ondernemersrisico te lopen, door zelf te bepalen hoe je het werk uitvoert en te streven naar het behalen van winst.

Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Als zzp’er streef je dus naar winst. Maar is die winst nu voor de Belastingdienst winst uit onderneming of ziet de Belastingdienst je als genieter van resultaat uit overige werkzaamheden? Dit hangt ervan af of de Belastingdienst je voor de inkomstenbelasting ook ziet als ondernemer. Als zogenoemde IB-ondernemer zijn er aantrekkelijke belastingvoordelen te halen door bepaalde aftrekposten die alleen voor IB-ondernemers gelden. Om als IB-ondernemer aangemerkt te worden moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Er moet sprake zijn van een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal, deelname aan het economische verkeer, redelijkerwijs te verwachten winst en het beogen van winst. Voor bepaalde soorten ondernemersaftrek geldt het urencriterium. Dit houdt in dat je per jaar meer dan 1.225 uren besteed aan je onderneming.

Geen ondernemer voor de inkomstenbelasting (resultaatgenieter)

Als je als zzp’er door de Belastingdienst niet als ondernemer voor de inkomstenbelasting wordt aangemerkt, dan ben je genieter van resultaat uit overige werkzaamheden.

Het belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden is het gezamenlijke bedrag van het resultaat uit één of meer werkzaamheden die geen belastbare winst of belastbaar loon genereren. Het resultaat wordt vastgesteld volgens goed koopmansgebruik. Je moet je boekhouding op een algemeen geaccepteerde manier voeren. Daarbij hoort onder andere dat de boekhouding waarheidsgetrouw is en passend is bij de onderneming. Resultaat uit overige werkzaamheden vormt een bron van inkomen in box 1. Hierna kan er vanuit gegaan worden dat de zzp’er ondernemer is.

Aangifte over 2020

Vanaf 1 maart 2021 kun je de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2020 doen. Deze moet vóór de datum die in je aangiftebrief staat ingediend zijn. Meestal is dit 1 mei 2021, tenzij je om uitstel vraagt. Als je voor 1 april 2021 je aangifte instuurt, ontvang je voor 1 juli 2021 de belastingaanslag.

Als je de aangifte niet op tijd hebt ingediend krijg je nog een aanmaning en 10 dagen uitstel, daarna volgt een verzuimboete die kan oplopen tot €5.514,-.

Doe altijd aangifte, ook al heb je geen uitnodiging ontvangen. De aangifte doe je via de website van de Belastingdienst. Vanaf het jaar 2019 gaat dit via het nieuwe portaal van de Belastingdienst: ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk‘.

Uitstel

Lukt het echt niet om de aangifte op tijd in te dienen, vraag dan voor 1 mei 2021 uitstel aan via de site van de Belastingdienst. Je kunt dan in principe uitstel krijgen tot 1 september 2021.

Wat is inkomstenbelasting?

De inkomstenbelasting kent het zogenaamde boxenstelsel, dit is een verdeling in verschillende categorieën van inkomen. Box 1 is het belastbare inkomen uit werk en woning, box 2 is het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang en box 3 is het belastbare inkomen uit sparen en beleggen. Voor de uiteindelijk te betalen belasting moeten de verschillende inkomens uit box 1 bij elkaar opgeteld worden. Als zzp’er is box 1 van belang voor de resultaten uit je onderneming, want de Belastingdienst bedoelt met “inkomen uit werk” namelijk loon, winst uit onderneming, (periodieke) uitkeringen en resultaat uit overige werkzaamheden. Daarnaast worden de inkomsten uit box 2 en 3 ook in aanmerking genomen, indien van toepassing.

Hoe bereken je de inkomstenbelasting?

Om de hoogte van de inkomstenbelasting te berekenen heb je een balans en jaarrekening nodig. Je kunt een boekhouder vragen deze voor je te maken, maar met een boekhoudpakket kun je dit zelf. Het pakket helpt je met het maken van de berekening.

Belastingtarieven box 1 2020

Winst uit onderneming is onderdeel van de inkomensbronnen in box 1. Alle bronnen gezamenlijk in box 1 worden als volgt belast als je de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt:

Belastingschijf box 1 zzp Belastingdienst

Belastbare winst bepalen

Om je belastbare winst te bepalen, moet je eerst je winst bepalen. Maak je winst zo laag mogelijk in de aangifte. Dit zorgt ervoor dat je minder belasting moet betalen. Maak daarom gebruik van de verschillende aftrekposten. Denk aan de aftrekbare kosten voor spullen en verzekeringen, de kleine fiscale voordelen waar je gebruik van kunt maken en de aftrekposten die voor zzp’ers gelden. Zie hier verder in dit artikel een voorbeeldberekening.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek wordt verleend als er sprake is van een investering tussen de €2.401 en €323.544 in bedrijfsmiddelen. Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is afhankelijk van het bedrag dat geïnvesteerd wordt. Bij een investering van € 2.401 t/m € 58.238 is de aftrek 28% van het geïnvesteerde bedrag.

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.400 € 0
€ 2.401 t/m € 58.238 28% van het investeringsbedrag
€ 58.239 t/m € 107.848 € 16.307
€ 107.849 t/m € 323.544 € 16.307 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 107.848
meer dan
€ 323.544
€ 0

Willekeurige afschrijvingen

Als je als starter voldoet aan de voorwaarden voor startersaftrek, dan mag je zelf bepalen hoe je een bedrijfsmiddel afschrijft als die voldoet aan de voorwaarden voor de investeringsaftrek, echter geldt er geen minimaal geïnvesteerd bedrag.

Oudedagsreserve

Zzp’ers die aan het urencriterium voldoen kunnen tot hun pensioengerechtigde leeftijd fiscaal voordelig sparen voor een pensioen via de opbouw van een oudedagsreserve. Een deel van de ondernemingswinst reserveer je voor een pensioen. Hier betaal je in eerste instantie geen inkomstenbelasting over. Dat komt pas aan de orde als de reserve uiteindelijk naar jezelf ‘uitgekeerd’ wordt na de pensioengerechtigde leeftijd. In 2020 mag je 9,44 % van je ondernemingswinst reserveren voor de OR, met een maximum van €9.218.

Ondernemersaftrek

De belastbare winst uit onderneming wordt onder andere verminderd met de ondernemersaftrek. Voor de ondernemersaftrek geldt het urencriterium dat meer dan 1.225 uren besteed wordt aan de onderneming.

Voor de zzp’er zijn meerdere ondernemersaftrekposten van belang:

  • Zelfstandigen- en startersaftrek
  • Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk
  • Investeringsaftrek

Zelfstandigen- en startersaftrek

De zelfstandigenaftrek bedraagt €7.030 in 2020 en €6.670 in 2021. De zelfstandigenaftrek geldt voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet. Voor starters geldt een extra aftrek van 2.123 euro. Als starter kun je hier in 5 jaar maximaal 3 keer gebruik van maken.

Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk

De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk geldt voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet. De zzp’er besteedt tenminste 500 uren aan S&O werk, werk waarvoor een S&O verklaring geldt die je moet aanvragen bij de RVO.

Investeringsaftrek

Er zijn 3 soorten investeringsaftrek: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de milieu-investeringsaftrek (MIA/VAMIL) en de energie-investeringsaftrek (EIA).

Mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op de winst waar alle ondernemers recht op hebben, ook als er minder dan 1.225 uur in de onderneming wordt gewerkt.
Voor IB-ondernemers wordt de mkb-winstvrijstelling na aftrek van de ondernemersaftrekposten toegepast. De mkb-winstvrijstelling bedraagt 14% van de winst na aftrek van de ondernemersaftrek. Na aftrek van de mkb-winstvrijstelling is de belastbare winst uit onderneming berekend.

Bereken je belastbare winst

Hieronder staat een voorbeeld aan hoe je de belastbare winst kunt bepalen, naar aanleiding van de bedrijfseconomische winst die je hebt bepaald volgens “Goed koopmansgebruik” en bijtellingen en aftrekposten. Vervolgens kun je op basis van de belastbare winst zelf de te betalen belasting bepalen.

Boekjaar 2020


Omzet

– Minus:      Zakelijke kosten
_____________________________________________

Bedrijfseconomische winst


+ Plus:        Niet-aftrekbare deel van de kosten
+ Plus:        Bijtelling gebruik auto van de zaak
+ Plus:        Privégebruik diensten/goederen onderneming
– Minus:     Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
– Minus:     Willekeurige afschrijvingen
_____________________________________________
Winst voor de Oudedagreserve / Ondernemersaftrek

– Minus:     Toevoeging OR
_____________________________________________
Winst na OR

– Minus:     Zelfstandigenaftrek
– Minus:     Startersaftrek
_____________________________________________
Belastbare winst

– Minus      14% MKB Winstvrijstelling
_____________________________________________
= Belastbare winst

Algemene heffingskorting

Over de belastbare fiscale winst wordt uiteindelijk de inkomstenbelasting berekend. Hierbij wordt rekening gehouden met de algemene heffingskorting.
De algemene heffingskorting is een korting op de te betalen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. De algemene heffingskorting wordt berekend volgens onderstaande tabel.

Heffingskorting zzp 2020 belastingdienst

Zzp’er en in loondienst?

Als je zowel in loondienst als ondernemer bent, kun je hier voordeel uithalen. Als je winst na de aftrek negatief is, kun je dit van je salaris aftrekken om minder belasting te betalen.

Voorbeeld:

  • Je hebt 2.000 euro winst met je onderneming
  • Je totale aftrek is 9.000 euro
  • Je winst staat 7.000 euro negatief op de aangifte
  • Resultaat: je hoeft over 7.000 euro van je salaris geen belasting te betalen

Auteur: Redactie van ZZP Servicedesk

ZZP Servicedesk geeft zzp’ers het gemak van alles op één centraal punt: relevante informatie en concreet advies. Heb je vragen over commercie, verzekeringen, belastingen, financiën, juridische zaken, marketing, acquisitie of over je boekhouding? De adviseurs staan voor je klaar. Als zzp’er ben je namelijk ‘Vrij, maar niet alleen’.

Meer weten over “Hoe doe ik mijn belastingaangifte als zzp’er?”?

Neem direct contact op

Voeg een reactie toe

Gratis e-book: Hoe start ik mijn eigen onderneming?
30 pagina's vol handige tips voor starters én MKB-ondernemers die al op weg zijn.*
*Maandelijks ontvang je daarnaast onze nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen op financieel, fiscaal en personeel gebied. Natuurlijk wordt je e-mailadres nooit gedeeld met derden.
Weet je zeker dat je het gratis e-book niet wilt ontvangen?
×
×
WordPress Popup Plugin
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0