salarisadministratie DGA

Het salaris van een DGA: dit zijn de regels

Als DGA zijn er vaste regels voor het salaris dat je krijgt uitgekeerd. Heb je een holding en een werkmaatschappij? Of ben je juist een startende ondernemer én DGA? Welke regels in jouw geval gelden, lees je in dit blog.  

Wanneer ben je een DGA

Een DGA (directeur-grootaandeelhouder) is iemand die een aanmerkelijk belang heeft in een onderneming en daar werkzaamheden voor verricht. Het maakt niet uit wat voor werkzaamheden dat zijn. 

Aanmerkelijk belang

Je hebt een aanmerkelijk belang als je direct of indirect minimaal 5% van de aandelen in die onderneming bezit. Dat kan ook samen met jouw fiscale partner zijn. 

Als je zelf minder dan 5% aandelen hebt, maar jouw familie of de familie van jouw fiscale partner hebben wel 5% aandelen of meer, ook dan ben jij DGA. Het gaat dan om familie in de rechte lijn zoals ouders, kinderen of kleinkinderen.

Iedereen die werkzaam is in een bedrijf en een aanmerkelijk belang heeft, valt onder de gebruikelijkloonregeling DGA.

Wat is het doel van de regeling

Het komt weleens voor dat de DGA zichzelf geen of een heel laag salaris uitkeert. Vervolgens haalt hij of zij via dividenduitkeringen geld uit de vennootschap. Wat dan tegen een veel lager belastingtarief is. Om dit te voorkomen, zijn de maatregelen voor het ‘gebruikelijk loon DGA’ in het leven geroepen.

Hoogte gebruikelijk loon DGA

Iedere DGA moet zichzelf een beloning toekennen die aan een aantal voorwaarden voldoet. 

Jouw salaris moet de hoogste zijn van de volgende criteria:

 • € 48.000 euro (minimum voor het jaar 2022)
 • 75% van het loon uit een vergelijkbare dienstbetrekking
 • Het loon van de meest verdienende werknemer van jouw vennootschap danwel een met jou verbonden vennootschap (bijvoorbeeld Holding met werkmaatschappij).

Let op: de bijtelling voor het privégebruik van een auto mag je meetellen als loon.

Starters

Als startende ondernemer kun je jezelf in verreweg de meeste gevallen onmogelijk een fors salaris toekennen. Je hebt nog niet voldoende inkomsten en er moet vaak veel geïnvesteerd worden. Je kunt dan met de Belastingdienst overleggen om een lager loon dan het gebruikelijk DGA loon te hanteren.  Tot voor kort was een kort briefje met uitleg en een prognose over de eerste jaren voldoende en ging de Belastingdienst daar soepel mee om. Toestemming werd haast altijd gegeven. Maar dat lijkt nu te zijn veranderd. Er zijn inspecties die zich zeer formeel opstellen en veel aanvullende vragen stellen. Daardoor wordt een overlegtraject tijdrovend en dus duur.  Daar komt bij dat toestemming altijd onder voorbehoud wordt gegeven. Achteraf bekijkt de Belastingdienst of de gebruikelijk loon regels zijn gevolgd. Bij het indienen van de jaarlijkse fiscale aangiften (VPB-IB) doet de Belastingdienst die controles. Zij kunnen op dat moment met aanvullende vragen en eisen komen. 

Een voorbeeld

Jouw prognose laat zien dat er in het eerste jaar een verlies wordt geleden. Stel dat je daardoor toestemming hebt gekregen om geen of een laag salaris uit te keren. Na afloop van jouw fiscale jaar dien je een VPB aangifte en IB aangifte in. Op dat moment zal de Belastingdienst haar controlewerk doen. Zij kunnen dan met aanvullende vragen en opmerkingen komen. Zorg er dus voor dat je met jouw administratie altijd kunt aantonen dat je juist hebt gehandeld. Achteraf kan de Belastingdienst altijd anders oordelen als de realiteit daar in hun ogen om vraagt. 

Hoe wij dat doen

Onze standaardprocedure was om vooraf toestemming te vragen voor een lager DGA salaris. Dit doen we dus niet meer. Als je als DGA toch in vooroverleg met de Belastingdienst wilt treden, dan kunnen we uiteraard dat traject begeleiden of voor jou uitvoeren.

DGA en de holding

Heb je een holding en een werkmaatschappij? Dan ben je ´DGA in de holding´. In de holding heb je als natuurlijke persoon de aandelen, ook wel het aanmerkelijk belang genoemd.

Werkmaatschappij en een holding

De Belastingdienst neemt vaak het standpunt in dat een holding de ontvangen managementvergoeding, die de werkmaatschappij aan de holding betaalt, moet doorbetalen aan de DGA. 

Dit komt omdat de Belastingdienst aanneemt dat managementvergoedingen in zijn geheel vergoedingen zijn voor de arbeid van de DGA.

Stel overeenkomsten op

Het is verstandig om in dit geval een aantal overeenkomsten op te stellen. 

 1. Een overeenkomst die onder meer regelt welke vergoeding de DGA krijgt voor zijn arbeid, de arbeidsovereenkomst.
 2. Een overeenkomst die toeziet op de afspraken die er zijn over de vergoedingen die de holding bv krijgt voor overige diensten zoals het doorbelasten van kosten. 

Het is dus altijd verstandig om een arbeidsovereenkomst op te (laten) stellen waarin de rechten en plichten van de DGA worden vastgelegd. De wet (artikel 2.247 BW) eist dat alle rechtshandelingen van de enig aandeelhouder ten behoeve van de besloten vennootschap worden vastgelegd. 

Zo´n overeenkomst is ook om te voorkomen dat de enig aandeelhouder rechtshandelingen in zijn voordeel verricht. Of dingen doet die nadelig zijn voor de bv en zijn schuldeisers. Denk bijvoorbeeld aan het toekennen van een pensioenuitkering of een hoge bonus aan zichzelf. 

Daarbij geldt het schriftelijkheidsvereiste voor het uitbetalen van salaris. Afspraken die op schrift zijn gesteld, zijn nu eenmaal makkelijker te controleren.

Coronacrisis

De Belastingdienst heeft aangegeven tijdens de coronacrisis coulant om te gaan met het fenomeen ‘gebruikelijk loon’. Dit werkt alleen niet met terugwerkende kracht. 

Lees hierover meer in onze blog: Verlaging gebruikelijk loon DGA in 2020 

Conclusie

Waar iedere DGA op moet letten:

 1. Vooraf toestemming vragen aan de Belastingdienst om verlaging gebruikelijk loon is niet persé noodzakelijk en werkt kostenverhogend. 
 2. Neem geen geld in rekening courant op van de bv(‘s) en doe dus ook geen privé-uitgaven van de zakelijke bankrekening(en).
 3. Jezelf een winstuitkering geven, terwijl er geen of een te laag DGA-salaris wordt betaald, wordt door de Belastingdienst met speciale aandacht beoordeeld. Doe dat dus niet.
 4. Keer jezelf een redelijk salaris uit zodra de kasstroom en de resultaten van jouw (nieuwe) onderneming dat toestaan.
 5. Zorg ervoor dat je juridisch en fiscaal goed gedekt bent door een goede  arbeidsovereenkomst en door een managementovereenkomst.
 6. Overleg regelmatig met jouw accountant of boekhouder of het salaris in relatie tot de werkelijke omzet en kosten nog voldoet aan de regels die de overheid stelt.

Meer weten over het gebruikelijk loon? Lees dan onze blog: Wat is het gebruikelijk loon DGA?

 

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend. De Belastingdienst zal in alle gevallen en pas achteraf een finaal oordeel geven over de door jou ingenomen positie.

Meer weten over de salarisadministratie?

Lees meer

Voeg een reactie toe

Gratis e-book: Hoe start ik mijn eigen onderneming?
30 pagina's vol handige tips voor starters én MKB-ondernemers die al op weg zijn.*
*Maandelijks ontvang je daarnaast onze nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen op financieel, fiscaal en personeel gebied. Natuurlijk wordt je e-mailadres nooit gedeeld met derden.
Weet je zeker dat je het gratis e-book niet wilt ontvangen?
×
×
WordPress Popup Plugin
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0