salarisadministratie DGA

Dit moet je weten over de laatste loonaangifte van 2020

22 januari 2021
Door:

Uiterlijk 31 januari 2021 moet je als werkgever de laatste loonaangifte over 2020 indienen. Deze gegevens worden door de Belastingdienst en het UWV gebruikt om te checken of je recht hebt op toeslagen en voordelen, zoals het loonkostenvoordeel (LKV) en het lage-inkomensvoordeel (LIV). In dit blog vind je nog even de belangrijkste info over deze twee tegemoetkomingen. 

Lage-inkomensvoordeel (LIV en jeugd-LIV)

Heb jij werknemers in dienst met een laag loon? Dan heb je recht op het lage-inkomensvoordeel (LIV) of, als ze jonger zijn, op het jeugd-LIV. 

Als werkgever kun je het lage-inkomensvoordeel (LIV) krijgen voor alle werknemers die gemiddeld minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon verdienen. 

Dat betekent dat je in 2021 LIV krijgt voor werknemers die minimaal € 10,48 en maximaal € 13,12 per uur verdienen. 

LIV voor iedereen

Voor het LIV werd er tot en met 2019 verschil gemaakt tussen twee groepen: 

  • van 100% tot en met 110% van het minimumloon;
  • en van meer dan 110% tot 125% van het minimumloon.

Sinds 2020 is er nog maar één groep: van 100% tot en met maximaal 125% van het wettelijk minimumloon. En is het tarief dus voor iedereen gelijk. 

Hoogte LIV in 2021

In 2021 is het bedrag aan tegemoetkoming dat je ontvangt € 0,49 per uur met een bovengrens van € 960 per werknemer per jaar. 

De uurloongrenzen voor het jeugd-LIV worden per 1 juli 2021 bekendgemaakt. Dan is namelijk pas bekend wat het verschil is tussen het wettelijk minimumloon voor jongeren in 2021 en 2020. 

Loonkostenvoordeel (LKV)

Ook kun je als werkgever recht hebben op het loonkostenvoordeel (LKV). Dit vraag je aan voor de betreffende werknemer in de loonaangiftes over 2020. Hiervoor moet de werknemer wel aan de voorwaarden voldoen.  

LKV voor stagiaires

Als werkgever kun je ook voor een stagiair recht hebben op LKV. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de stagiair bijvoorbeeld een echte of fictieve dienstbetrekking hebben. 

Daarnaast: 

  • is de stagiair opgenomen in de loonaangifte en betaal jij de stagiair dus een vergoeding waarop loonheffingen worden ingehouden. 
  • vraagt de stagiair zelf binnen 3 maanden na het begin van zijn stage een doelgroepverklaring LKV aan bij het UWV (of machtigt jouw bedrijf om dat te regelen). 

Maximaal 3 jaar LKV

Als jij jouw stagiair vervolgens aanneemt, kan het LKV gewoon doorlopen. Het maximum is 3 jaar, waaronder ook de stageperiode valt. Vraag de doelgroepverklaring niet pas aan als de stage al is afgelopen. In de meeste gevallen zal het LKV dan niet meer worden toegekend. Jouw werknemer was al tijdens de stage (fictief) in dienst en de deadline om die verklaring te regelen is dan dus verstreken. 

Na indiensttreding

Heb jij jouw stagiair geen stagevergoeding uitgekeerd en alleen een vergoeding voor de reiskosten? Als je binnen 3 maanden na indiensttreding een doelgroepverklaring regelt, kun je het LKV alsnog aanvragen. De stageperiode telt dan niet mee bij de duur van het LKV.

Voorlopige berekening

Of je recht hebt op de voordelen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) – oftewel het LKV, LIV of jeugd-LIV – wordt bepaald op basis van de gegevens uit de loonaangifte. Die worden namelijk opgenomen in de polisadministratie van het UWV en geraadpleegd bij het opmaken van de voorlopige berekening. 

Het is dus belangrijk dat je de verloonde uren van je werknemers correct in de loonaangifte zet. Deze laatste loonaangifte van 2020 kun je uiterlijk 31 januari 2021 indienen. 

Het UWV stuurt vóór 15 maart 2021 een voorlopige berekening aan de werkgevers die op basis van de polisadministratie recht hebben op LKV of LIV. Als deze berekening niet klopt, kun je nog tot en met 1 mei 2021 correcties over 2020 doorgeven.  

Meer weten over “Dit moet je weten over de laatste loonaangifte van 2020”?

Neem direct contact op

Voeg een reactie toe

Gratis e-book: Hoe start ik mijn eigen onderneming?
30 pagina's vol handige tips voor starters én MKB-ondernemers die al op weg zijn.*
*Maandelijks ontvang je daarnaast onze nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen op financieel, fiscaal en personeel gebied. Natuurlijk wordt je e-mailadres nooit gedeeld met derden.
Weet je zeker dat je het gratis e-book niet wilt ontvangen?
×
×
WordPress Popup Plugin
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0