salarisadministratie zelf doen MKB

Btw-aangifte doen voor startende ondernemers

Iedere maand of ieder kwartaal moeten ondernemers hun aangifte omzetbelasting, ook wel btw-aangifte genoemd, doen. Wat is btw, hoe bereken je wat je moet betalen en wat gebeurt er als je te laat, te weinig of niet betaalt? In dit blog lees je alles over btw-aangifte doen voor startende ondernemers.

Wat is btw?

Omzetbelasting wordt ook wel btw genoemd, en is een afkorting van Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Btw wordt betaald door de eindgebruiker, de consument. Daarom wordt btw door sommigen ook wel consumentenbelasting genoemd.

Het btw-nummer bestaat uit 14 tekens. Het begint met NL, dan het nummer en afgesloten met B01, soms B02. Het tussenliggende nummer wordt door de Belastingdienst uitgegeven. Voor eenmanszaken is dat het BSN-nummer, maar daar gaat wellicht verandering in komen. Het BSN-nummer valt namelijk onder de recent (25 mei 2018) van kracht geworden AVG, de nieuwe Europese privacywetgeving. De Belastingdienst lijkt hiermee in overtreding te zijn.

Hoe krijg je een btw-nummer?

Bij de inschrijving van jouw bedrijf bij de Kamer van Koophandel (KvK) wordt jouw bedrijf automatisch aangemeld bij de Belastingdienst. Vervolgens krijg je een brief toegestuurd met daarin jouw btw-nummer en het tijdvak dat bij jou van toepassing is. In de meeste gevallen is dat per kwartaal.

Tip: Heb je je al wel ingeschreven bij de KvK, maar heb je nog geen btw-nummer ontvangen? Meld dat dan bij de Belastingdienst, anders krijg je vroeger of later een flinke naheffing, vaak met boete. En je komt er dan niet mee weg door te zeggen dat de KvK dit verzuimd heeft te doen, jij bent als ondernemer verantwoordelijk.

Wanneer aangifte doen?

De meeste ondernemers doen ieder kwartaal btw-aangifte, sommige ondernemers iedere maand.  Moet je ieder kwartaal aangifte doen, dan doe je dat in de maand volgend op dat kwartaal. In april doe je dus aangifte over januari, februari en maart en in juli over april, mei en juni. Als je niet tijdig de aangifte doet of niet op tijd betaalt, dan kan de Belastingdienst je verplichten om per maand in plaats van per kwartaal aangifte te doen. Je krijgt daar dan schriftelijk een mededeling van.

Btw of omzetbelasting in rekening brengen

Iedere ondernemer is wettelijk verplicht om btw in rekening te brengen over de prestatie die hij verricht bij zijn klant. Dat kan een andere ondernemer zijn of een particulier, dat maakt niet uit.

De btw verhoogt dus de prijs die jij die ander in rekening moet brengen. Het bedrag dat jij aan btw ontvangt, moet je afdragen aan de Belastingdienst. Jij bent als ondernemer daarmee een verlengstuk geworden van de Belastingdienst. Jij rekent de hoogte van de belasting uit, belast die door, int die belasting, rapporteert daarover (dat heet: je doet aangifte) en draagt deze vervolgens af aan de Nederlandse schatkist. Slim van onze overheid, hè 🙂

Het maakt voor deze verplichting niet uit of je zzp’er bent, een eenmanszaak, VOF, besloten vennootschap of wat dan ook hebt. Iedereen die een prestatie (de toegevoegde waarde) levert aan een andere natuurlijke persoon (de particulier) of andere rechtspersoon en daar geld voor in rekening brengt, is in principe verplicht btw in rekening te brengen en af te dragen.

Er zijn branches die zijn vrijgesteld van deze verplichting, denk aan het onderwijs en de overheid zelf.

Welk btw-tarief?

De hoogte van de btw is voor de meeste goederen en diensten nu 21%. De regering stelt dat percentage vast. Voor sommige goederen samengevat onder ‘eerste levensbehoefte’ geldt 6%. Daarnaast zijn sommige diensten en goederen volledig vrijgesteld van btw, denk aan de medische zorg, onderwijs en kinderopvang. Op de website van de Belastingdienst vind je een lijst met de percentages van alle producten en diensten.

Bij dienstverlening met een laag btw-tarief moet je denken aan kappers, cultuur en recreatie, personenvervoer, fietsenreparatie en nog veel meer. Bij goederen die onder de lage btw vallen moet je denken aan voedingsmiddelen, water, geneesmiddelen en boeken.

Meerdere btw-tarieven

Om het nog iets moeilijker te maken, is er ook nog zoiets als een combinatie van goederen en diensten. Dan kunnen verschillende btw-tarieven gelden, maar het kan ook zijn dat je één tarief moet doorrekenen.

Stel, je bent fietsenmaker. Voor het plakken van een band heeft de fietsenmaker naast zijn eigen arbeid ook plakmiddelen nodig. Omdat deze twee zaken als één dienst kunnen worden gezien, mag hij ook voor de plakmiddelen het lage btw-tarief rekenen. Verkoopt hij er nog een diefstalverzekering bij, dan geldt alleen daarvoor het NUL-tarief. Een verzekering is namelijk een aparte dienst en valt onder het NUL-tarief.

Het kan nog veel ingewikkelder. Bijvoorbeeld, btw moeten betalen over diensten die je gratis hebt verleend. Of een ander voorbeeld: de bezorgkosten over een pakket aan goederen met verschillende btw-percentages. Hier moet je de btw berekenen in verhouding tot de verschillende btw belaste goederen.

De Belastingdienst geeft op haar website veel informatie over alle soorten btw, maar geeft slechts heel beperkt voorbeelden van de uitwerking in de praktijk. Het is raadzaam om samen met jouw adviseur vooraf afstemming te zoeken met de belastinginspecteur als jouw dienstverlening of prestatie daar om vraagt.

Verhoging laag btw-tarief

Met ingang van 1 januari 2019 wordt hoogstwaarschijnlijk het lage btw-tarief verhoogt van 6 naar 9 procent. De Eerste en Tweede Kamer moeten hierover nog een akkoord bereiken.

Let op: Als je dit jaar een offerte maakt voor de levering van goederen of diensten die onder het lage btw-tarief vallen en die in 2019 worden geleverd, zorg er dan voor dat je het juiste btw-percentage (= 9%) gebruikt. Wordt de prestatie in 2018 betaald, dan mag je daarover 6% btw rekenen. Een mooi voorbeeld daarvan is de aanschaf van kaarten voor een concert dat in 2019 wordt gegeven. In 2018 besteld en betaald (met 6%) maar de prestatie wordt pas in 2019 geleverd. Betaal je de kaarten in januari 2019, dan betaal je 9% btw.

Bijzondere omzet

Tot bijzondere omzet worden onder andere subsidies, schadevergoedingen, vrijwillige  bijdragen, ruilhandel en fooien gerekend. In een aantal gevallen kan ook hier btw verschuldigd zijn, omdat je bijvoorbeeld de subsidie of de schadevergoeding hebt ontvangen als vergoeding voor geleverde diensten of goederen.

Btw berekenen en btw-aangifte doen

Iedere maand of ieder kwartaal rapporteer je dus aan de Belastingdienst hoeveel btw jij bij anderen in rekening hebt gebracht. Nu hoef je dat geld gelukkig niet volledig af te dragen. De btw die jij namelijk aan anderen hebt betaald, mag je daar weer van aftrekken. Het saldo tussen die twee geef je aan en betaal je, uiteraard netjes op tijd anders volgt er een boete, aan de Belastingdienst.

Stel, je hebt een schildersbedrijf. Je koopt verf, kwasten en andere materialen waarover je btw aan jouw leveranciers betaalt. Heb je voor 1000 euro aan materialen ingekocht, dan heb je 1000 + 21% btw is 1210 euro aan jouw leveranciers betaald.

Vervolgens ga je aan het werk bij een particulier of bedrijf om de buitenkant van hun pand te verven. Je brengt jouw uren en het gebruikte materiaal voor dat werk in rekening en vermeerdert dat met 21% btw. Stel dat je 3000 euro in rekening wilt brengen, dan betaalt jouw klant 3630 euro.

Je hebt nu 630 euro aan btw in rekening gebracht. Dat bedrag draag je af aan de Belastingdienst. Tegelijkertijd heb je 210 euro aan btw betaald voor alle materialen. Dit laatste bedrag mag je dan aftrekken.

Je aangifte ziet er dan zo uit:

Ontvangen btw:                      € 630

Minus: betaalde btw:             210

Te betalen btw:                       € 420

Aan de Belastingdienst betaal je dus € 420.

De betaalde btw wordt ook wel voorbelasting genoemd.

De aangifte doe je digitaal op de website van de Belastingdienst. Je hebt daarvoor een gebruikersnaam en een wachtwoord ontvangen. Ook als je geen omzet hebt gemaakt ben je verplicht een aangifte in te dienen.

Starters

Als je een starter bent, krijg je de eerste btw-aangifte vaak op papier. Een starter moet iedere periode, meestal ieder kwartaal, zijn aangifte indienen. Ook als je geen omzet hebt gemaakt.

Btw-teruggave

Als je door grote investeringen of kosten meer omzetbelasting hebt betaald dan ontvangen, krijg je een btw-teruggave. Je ontvangt dan van de Belastingdienst binnen 8 weken na ontvangst van de aangifte een teruggaafbeschikking. Gewoonlijk staat het bedrag dat je terugkrijgt daarna binnen een week op jouw bankrekening. Je kunt overigens ook vragen om de teruggave te verrekenen met het bedrag dat je in het huidige tijdvak moet betalen.

Btw betalen

Als je btw moet betalen, moet je het verschuldigde bedrag zelf overmaken op de bankrekening van de Belastingdienst. Je hoeft dus geen aanslag af te wachten, want die krijg je niet. Zorg ervoor dat je daarbij het juiste betalingskenmerk vermeldt. Dat kenmerk vind je op jouw overzichtspagina op de website van de Belastingdienst. Heb je een acceptgiro ontvangen, dan staat het betalingskenmerk daarop vermeld. Kun je het nergens meer terugvinden, dan is er een zoekhulp en een BTW Alert-APP. Als je andersom met het betalingskenmerk jouw aanslagnummer wil terughalen, dan is deze handige tool gratis beschikbaar.

Te laat belasting betalen

Betalen doe je op tijd en nadat je de aangifte hebt ingestuurd. Als je te laat, maar binnen de coulancetermijn van 7 kalenderdagen de aangifte betaalt, dan kan de Belastingdienst een boete in rekening brengen.

De regels die gevolgd worden zijn:

  • Als je de vorige aangifte op tijd en volledig hebt betaald, volstaat de Belastingdienst met een waarschuwing, de verzuimmededeling.
  • Heb je de vorige aangifte te laat, niet of niet volledig betaald, dan krijg je een boete van 3% van het te laat/niet betaalde bedrag met een minimum van 50 euro.

 

Betaal je te laat NA de coulancetermijn, dan legt de Belastingdienst een boete op van 3% van het niet of te laat betaalde bedrag met een minimum van 50 euro. Betaal je deels binnen en deels buiten de coulancetermijn, dan krijg je een boete van 3% opgelegd voor het volledige te laat betaalde bedrag. De maximale boete is in alle gevallen € 5.278. Alle bedragen gelden voor 2018.

Als je keer op keer te laat betaalt, kan de Belastingdienst de boete verhogen tot 10% van het te laat betaalde bedrag. Is er sprake van grove schuld of opzet, dan kan de vergrijpboete worden opgelegd. Deze boete kan zelfs een jaar na dato nog worden opgelegd als nieuwe informatie daartoe aanleiding geeft.

Te laat btw-aangifte doen

De aangifte moet zijn gedaan vóór de data die de Belastingdienst heeft aangegeven. Ook hier geldt een coulancetermijn van 7 kalenderdagen. Doe je de aangifte alsnog binnen die termijn, dan volgt er geen boete. Doe je geen aangifte of NA de coulancetermijn, dan legt de Belastingdienst een boete op van € 65 (2018). Als zowel de aangifte als de betaling te laat wordt gedaan, kun je twee boetes krijgen. Eén voor te laat aangeven en één voor te laat betalen.

Als je jouw aangifte steeds te laat doet, kan de Belastingdienst de boete verhogen tot € 131.

Kleine ondernemersregeling

Betaal je jaarlijks minder dan € 1883 aan omzetbelasting, dan kom je wellicht in aanmerking voor de ‘kleineondernemersregeling’. Met deze regeling hoef je minder of helemaal geen omzetbelasting te betalen.

Het werkt zo:

Betaal je minder dan € 1345, dan hoef je geen btw te betalen. Je moet alsnog aangifte doen. Betaal je meer dan € 1.345 en minder dan € 1.883, dan krijg je een vermindering van 2,5 maal het verschil tussen de aangifte en € 1883.

Een voorbeeld

Ontvangen btw= € 4.500. Betaalde btw (voorbelasting) = € 2.865. Je zou dan € 1.635 moeten betalen. Daar mag je dan op in mindering brengen:

€ 1.883

€ 1.635 -/-

€   248 x 2,5 = € 620.

Het te betalen btw-bedrag is dan:

€ 1.635

€    620 -/-

€ 1.015

Als je verwacht dat je op jaarbasis minder dan € 1.883 aan btw gaat betalen, dan mag je alvast per maand of kwartaal een voorlopige mindering opvoeren. Met de laatste aangifte over dat jaar neem je dan de definitieve vermindering op onder aftrek van alle voorlopige verminderingen.

Aanpassen aangifte tijdvak

Je kan bij de Belastingdienst een verzoek indienen om niet per kwartaal maar maandelijks aangifte te doen. Dit doe je door een brief te sturen naar jouw belastingkantoor. Als jij jaarlijks minder dan € 1.883 (stand 2018) aan omzetbelasting betaalt, kun je ook jaarlijks aangifte doen. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Raadpleeg hiervoor jouw adviseur.

Nog vragen? Neem contact op met een van onze belastingspecialisten.

Meer weten over “Btw-aangifte doen voor startende ondernemers”?

Neem direct contact op

1 reactie op “Btw-aangifte doen voor startende ondernemers”

Voeg een reactie toe

Gratis e-book: Hoe start ik mijn eigen onderneming?
30 pagina's vol handige tips voor starters én MKB-ondernemers die al op weg zijn.*
*Maandelijks ontvang je daarnaast onze nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen op financieel, fiscaal en personeel gebied. Natuurlijk wordt je e-mailadres nooit gedeeld met derden.
Weet je zeker dat je het gratis e-book niet wilt ontvangen?
×
×
WordPress Popup Plugin
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0